ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މިލިކް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުން

މިލިކް ހޯދުމަށް ޓޮޓެންހަމުން މަސައްކަތް ކުރަނީ

  • މިލިކް ހޯދުމަށް ޓޮޓެންހަމުން މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މޮރީނިއޯގެ އެދުމުގެ މަތިން
  • ޓޮޓެންހަމުން މިލިކް ހޯދުމަށް 28 މިލިޔަން ޕައުންޑް ޚަރަދުކުރުމަށް އޮތީ ތައްޔާރަށް

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 22:35 | 2,042

ނާޕޮލީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލެންޑްގެ ފޯވާޑް އަރްކަޑިއުސް މިލިކް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ނާޕޮލީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޮލެންޑްގެ ފޯވާޑް އަރްކަޑިއުސް މިލިކް ހޯދުމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޓޮޓެންހަމުން އުމުރުން 26 އަހަރުގެ މިލިކް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މޮރީނިއޯ ބޭނުންވަނީ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ނަމަވެސް މިލިކްގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޓޮޓެންހަމުން މިލިކް ހޯދުމަށް 28 މިލިޔަން ޕައުންޑް ޚަރަދުކުރުމަށް އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. އެކަމަކު ނާޕޮލީން މިލިކްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ޓީމުން މިލިކްގެ މުސާރަ ދެ ގުނައަށް ބޮޑު ކުރުމަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިޓަލީގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މޮރީނިއޯގެ އެދުމުގެ މަތިން މިލިކް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޓޮޓެންހަމުން ކުރަމުން އަންނައިރު، ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މޮރީނިއޯ ވަނީ އެޓީމަށް އިތުރު ފޯވާޑެއް މި ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ބަޔާ ލެވަކޫސެން އާއި އޯގްސްބާގްގެ އިތުރުން އަޔަކްސްއަށްވެސް ކުޅުނު މިލިކް ނާޕޮލީއާ ގުޅުނީ 2016 ވަނަ އަހަރު 32 މިލިޔަން ޕައުންޑްގެ އަގަކަށެވެ. ނާޕޮލީގައި މިލިކް މިހާތަނަށް ހަތަރު ސީޒަން ހޭދަކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ނާޕޮލީއަށް ކުޅެދިން 122 މެޗުގައި 48 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ ނާޕޮލީއާއެކު މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.