ހުކުރު 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020
12 އުތުރަ
1442 މަހައްރަމް 30
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:06
އިޝާ 19:17
ފަތުރުވެރިކަން

ރާއްޖެ އަށް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ސްޓޭމްޕް ލިބިއްޖެ

  • މި ސްޓޭމްޕް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން އިން ބަލައިގަނެ
  • ދުނިޔޭގެ 200 ގައުމަކުންވެސް މި ސްޓޭމްޕް ބަލައިގަނެ
  • މި ސްޓޭމްޕްގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންގެ އިތުބާރު ލިބިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 19:41 | 3,659

ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އައި ފަތުރުވެރިން ތަކެއް - ސަން އޮންލައިން

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލް (ޑަބްލިއުޓީޓީސީ) އިން ދޭ، ސޭފް ޓޫރިޒަމް ސްޓޭމްޕް ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން ޑަބްލިއުޓީޓީސީ އިން ވަނީ ރާއްޖެ އަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރިތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އެ ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޑަބްލިއުޓީޓީސީގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނާއި އެޖެންޓުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އެ ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެފައިވާކަން މިނިސްޓްރީ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ މި ސްޓޭމްޕަކީ ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އިތުރުން، އިތުރު 200 ގައުމަކުން ބަލައިގަންނަ ސްޓޭމްޕެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މި ސްޓޭމްޕްގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި މެދު ބައިނަލްއަގްވާމީ މަޝްރަހުގައި އޮތް އިތުބާރު އިޔާދަވެގެން ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އިން ގަބޫލު ކުރެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ތައާރަފް ކުރެވުނު މި ސްޓޭމްޕަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ދެވޭ ފުރަތަމަ ސްޓޭމްޕެވެ. އަދި މި ސްޓޭމްޕް ތައާރަފް ކުރެވުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ވަނީ ސްޓޭމްޕް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެ ސްޓޭމްޕް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.