ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ

ސަރުކާރުން ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު އެމްޑީޕީގެ މަޝްވަރާ ހޯދާ މިންވަރު ކުޑަ: ޗެއާޕަރސަން

  • ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި މަޝްވަރާ ހޯދުން މުހިއްމު: ހަސަން ލަތީފް

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 18:44 | 11,667

ހަސަން ލަތީފް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އެމްޑީޕީ އަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައިޕާޓީ ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އެމްޑީޕީގެ މަޝްވަރާ ހޯދާ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕަރސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޝްވަރާ ހޯދޭ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ހިތާމައާއެކީ ކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ''ރާއްޖެ.އެމްވީ'' އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ހަސަން ލަތީފް ވަނީ ވި

އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނީ މި ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކޮށްދޭންވެސް. މި ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓްކޮށްދޭން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަން އެންމެ ބޮޑަށް ރަށްރަށުގައިވެސް ކޮށްދޭންވެސް ހަމަ އެމްޑީޕީ

~ ހަސަން ލަތީފް - އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން

ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ވަރަކަށް ސަރުކާރުގެ ޕާފޯމްނެސްއާ މެދު ޝައްކު ވެސް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް މިހާރު ވެސް ފުއްދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނަޒަރުގައި ބޮޑެތި ނިންމުންތައް ސަރުކާރުން ނިންމާއިރު އެކަންތައްތަކަކީ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކަށްވާނަމަ ޝަކުވާތައް ވެސް މަދުވެ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރާ ދޭތެރޭ އޮންނަ އިތުބާރު ވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މަޝްވަރާ ސަރުކާރުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނުހޯދާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެއީ ސީދާ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ކަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން މެދުގައިވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދުނެވެ. ހަސަން ލަތީފް މި ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ދަނޑިވަޅަކީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.