ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
މީރާ

އޮގަސްޓު މަހު މީރާއިން 1.70 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފި

  • މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 97.6 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް
  • އިންކަމް ޓެކްސް އިން 783.76 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައި
  • އޮގަސްޓް މަހު މީރާއަށް ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 21.67 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނޭ

ކ. މާލެ | 14 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 17:28 | 1,680

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން 1.70 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފިއެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ 97.6 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށެވެ.

މީރާ އިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި، ފާއިތުވި އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ އާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ގިނަ ސުންގަޑިތައް އޮގަސްޓު މަހަށް ލަސް ކޮށްފައިވުމެވެ.

އެގޮތުން މީރާ އިން ވަނީ ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީއެސްޓީ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބީޕީޓީ ފައިނަލް ޕޭމަންޓް އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އިންކަމް ޓެކްސް ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް އޮގަސްޓު މަހަށް ލަސް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސުންގަޑިތަކަކީ 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރި މަސްތަކުގައި އައިސްފައިވާ ސުންގަޑިތަކަށް ވުމުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު މި ސުންގަޑިތަކުގެ ފައިސާ ބަލައިގަނެފައިނުވުމުން، އޮގަސްޓް 2019 އާ އަޅައި ބަލައި އޮގޯސްޓު 2020 ގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް މީރާ އިން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މީރާ އިން ބުނީ މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލީސް ޕީރިއަޑް 99 އަހަރަށް އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ލީސް ޕީރިއަޑް އެކްސްޓެންޝަން ފީ ވެސް މި މުއްދަތުގައި ލިބިފައިވުމުން އާމްދަނީ އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓު 2020 ގައި މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރަނީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކުހެވެ. އެއީ 46 އިންސައްތަ ނުވަތަ 783.76 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ބީޕީޓީ އިން ލިބިފައިވާ އިރު، އެއީ 474.57 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި 293.91 މިލިއަން ރުފިޔާ، ލީސް ޕީރިއަޑް އެކްސްޓެންޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 76.93 މިލިއަން ރުފިޔާ، ރެސިޑެންޝަލް ޕާރމިޓްގެ ގޮތުގައި 21.49 މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި 54.96 މިލިއަން ރުފިޔާ މީރާ އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މީރާ އަށް ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 21.67 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.