އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އެމްޕީއެލް

އެމްޕީއެލްއިން ނަގާ ބައެއް ފީތަކަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލު ކުުރަން ފަށާނީ އޮކްޓޯބަރު ގައި

  • މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން
  • ކުރިން މި ބަދަލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ކ. މާލެ | 13 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 19:35 | 2,472

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ފީތަކަށް ގެނައި ބަދަލަށް އަމަލު ކުރާނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފަށައިގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޕީއެލް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރޭގަނޑު 23:00ން ހެނދުނު 07:30 އާ ދެމެދު ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުން ނަގާ 30 އިންސައްތައިގެ ސަރޗާޖް ސެޕްޓެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުނަގާ ކަމަށާއި އއެހެން ނަމަވެސް ހޭންޑްލިންގ އެންޑް ވޯފެޖް ޗާޖަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފަށަން މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

މި ބަދަލުތަކަށް ވެސް ކުރިން އަމަލު ކުރަން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ސެޕްޓެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ރޭގަނޑު ނަގާ ސާޗާޖު އުވާލަން ނިންމީ ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ކްލިއާ ކުރަން ޑެލިވަރި އޯޑާއަށް އޭޖެންޓުން ތަފާތު ނަން ނަމުގައި ފީތައް ނަގަމުން އަންނާތީ އާއި މީގެ ސަބަބުން ސަބަބުން ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލި އާންމުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރުވުމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމް ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވީ، އެމްޕީއެލް އިން ނަގާ ޗާޖުތައް ޓެރިފް ފޮތެއްގައި އާންމުކޮށް ޕަބްލިޝް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެ ފޮތުގައި ނަގާނެ ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޗާޖުތައް ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ޗާޖެއް އެމްޕީއެލް އިން ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޗާޖެއް ނަގާނަމަ، ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ޗާޖު ނަގަނީ ކޮންބައެއްގެ އަތުން ކަމާއި، ކޮންކަމާ ގުޅިގެންކަން ވެސް އެ ފޮތުން އެނގެން އޮންނާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާހިދު ވަނީ އެ ފޮތް އެމްޕީއެލްގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެ ފޮތުގައި އެމްޕީއެލް އިން ނަގާނެ ޗާޖުތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގެން ހުންނާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.