ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ގެސްޓްހައުސް

ބިލްތައް ނުދެއްކިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އަދިވެސް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އެބައޮތް

  • އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް މާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެ
  • ހުޅުވެން ހަފްތާ އަކަށް ވުމުން، ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުން ލަސްކޮށްފީމޭ ބުނުމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ
  • ބައެއް ކައުންސިލް ތަކަށް އެހާބޮޑު އެހީއެއް ނުދެވޭނެ

ކ. މާލެ | 12 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 22:00 | 2,111

ރާއްޖޭގެ ގެސްޓްހައުސްއެއް - އާކައިވް

ބިލްތައް ނުދެއްކިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އަދިވެސް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އެބައޮތް ކަމަށް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޭމް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ގެސްޓްހައުސްތަކުން އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވަނީ ކަރަންޓް އަދި ފެން ބިލް ނުދެއްކިދާނެ ކަމުގެ ބިރެވެ. މި ކަންބޮޑުވުމަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ސްޓެލްކޯ، ފެނަކަ އަދި އެމްޑަބްލިޔުއެސް އަދި ގޭމް އާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރުމަށް ފަހު ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން ބިލްތައް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ވަނީ އާދެވިފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް މާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބިލްތައް ދެއްކުމުގައި ލުޔެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ގޭމް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ގޭމް އިން ބުނީ އަންނަ މަހު ހާލަތު ތަންދޭ ގޮތަށް ބަލައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފައި ވީނަމަވެސް އެ ތާރީހުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަދިވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މި ސިނާއަތުގެ ގޮތުން ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލާއިރު، މާކެންޓިންގ އަދި ބުކިންގެ ކަންކަމަށް ވެސް ވަގުތު ބޭނުންވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ގޭމް އިން ވަނީ މިގޮތަށް ހުޅުވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ނެތް އިރު، ހެއްދޭ ބުކިންތައް އަލުން ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުމުން އެޖެންޓުގެ މެދުގައި އަދި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ވެސް ގެސްޓްހައުސްތަކާއި މެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެހެން ކަމުން އިންޑަސްޓްރީ އަލުން ފަށައި ގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާ އިރު، އެ ޔަގީންކަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް ހުޅުވެން ހަފްތާ އަކަށް ވުމުން، ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުން ލަސްކުރި ކަމަށް ބުނުމުން ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން، ކައުންސިލްތަކުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ރަށްރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދޭ އިރު، ބައެއް ކައުންސިލް ތަކަށް އެހާބޮޑު އެހީ ނުދެވޭނެ ކަމަ ށްވެސް ގޭމް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިގޮތަށް ބައެއް ކައުންސިލްތަކު ންވެސް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ގޭމް އިން ބުނެއެވެ.

ގޭމް އިން އިތުރަށް ބުނީ މިހާލަތުގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވާލާއިރު، ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަ ހުރި ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ކުދި އާބާދީ އޮންނަ ރަށްރަށުގައި މި ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ރަށްރަށުގައި އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ނިޒާމު ނެތުމުން ވެސް މި ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ކުޑަ ކުރުމަށް ގޭމް އިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ގެސްޓްހައުސްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް އިތުރު ލުއިތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އަދި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް މިނިސްޓްރީ އާއި އެކު ހައްލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރި ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ގޭމް އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.