އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ޝަފާ

މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުގައި ތަފާތު ދެއްކި ޝަފާ އަށް ސާބަސް!

  • ގެއްލުމާއެކު އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހުނު ކަމަކީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް

ކ. މާލެ | 12 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 00:01 | 44,567

މީގެ ކުރިން ވިޔަފާރީއަށް ނުލިބޭހާ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޝަފާ ބުނި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް މިވަނީ ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސިނާއަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. މި ޕެންޑަމިކްގައި އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައި މިވަނީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށާއި އެ ވިޔަފާރި ތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

އެގޮތުން މި ހާލަތުގައި ގިނަ ވިޔަފާރީތައް ބަންދު ކުރަމުންދާއިރު އަނެއް ބައި ވިޔަފާރީތަކުން ދަނީ މި ހާލަތުގައި ވެސް ވިޔަފާރީތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ސެލޫން ފެމިނާގެ ވެރިފަރާތް ފާތިމަތު ޝަފާ އަކީ ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތުގައި ވެސް ހިތްވަރާއިއެކު ތަފާތު ދެއްކި ޒުވާނެކެވެ.

ޝަފާ ހިންގަމުން އަންނަ ސެލޫން ފެމިނާ އަކީ މިހާރު އާންމުންނަށް އައު ތަނަކަށް ނުވާނެއެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 6 އަހަރު ދުވަހު ދެމިހުރިއިރު ޝަފާ ބުނީ މި ވައިރަސްގެ ސަބަބުން މީގެ ކުރިން ވިޔަފާރީއަށް ނުލިބޭހާ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝަފާ ބުނީ މި ލިބުނު ގެއްލުމާއެކު އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަން ޖެހުނު ކަމަކީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށެވެ. އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ނުގެއްލިވާނެ ގޮތެއް ހޯދުމެވެ. އެގޮތުން އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ނުގެއްލި، ޝަފާ ކައިރީގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް މިވަނީ ހޯދާފައެވެ. ޝަފާ ދިޔައީ ސެލޫންގެ އިތުރުން ހެދުން ވިއްކާ ފިހަރާއެއް ހުޅުވާ، އެ ވިޔަފާރީ ވެސް ހިންގަމުންނެވެ. މި ހާލަތުގައި ޝަފާ މިވަނީ އެ ހެދުން ފިހާރަ ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރައަކަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ. އަދި ކޮމިއުނިޓީ ވައިބަރ ގްރޫޕެއް އުފައްދާ މިނީ މާޓުގެ ނަމުގައި މިވަނީ ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭން ވެސް ފަށާފައެވެ. މި ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތުގައި ވެސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ކަނޑާލުމުގެ ބަދަލުގައި ޝަފާ މިވަނީ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް އޭނާގެ ސެލޫންގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ 8 އަންހެން ކުދިން ހިޔާރު ކޮށްފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީ އެންމެންގެ މެދުގައި ހަމައަށް ބަހާ ކަމުގައި އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ފިހާރަ

ކޮވިޑްގެ މި ދަތިހާލަތުގައި ޝަފާއަށް އެހެން ވިޔަފާރި ވެރިންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ، ވިޔަފާރިވެރިޔެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރުދެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ކުރާ މަސައްކަތުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އާމްދަނީއެއް ފަހަށް ރައްކާކޮށްފައި ބެހެއްޓުމެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލާ އޯގާތެރި ވުމަކީވެސް މުހިއްމުކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޝަފާ ބުނީ ހެޔޮހިތަކުން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކޮށްފި ނަމަ ހާސިލުނުވާނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޝަފާ މިވަނީ ތަފާތު ދައްކާ، އެ މުވައްޒަފުންގެ ހައްޤުގައި ދެމި ހުންނާނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.