އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ކަންގަނާ

ކަންގަނާ މުމްބާއީ ދޫކޮށް ދާނެ ކަމަށް ބުނެފި

  • ކަންގަނާ ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ގިނަ ތަރިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަމަށް ބުނެފައި
  • މަޙާރާސްތުރާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ވަނީ ކަންގަނާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮއްފައި

ކ. މާލެ | 10 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 17:58 | 30,625

ކަންގަނާ ރަނާއުތް - ގޫގުލް

ކަންގަނާ ރަނާވަތް މުމްބާއީ ދޫކޮށް ދާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ކަންގަނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ މީގެ ދެމަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދަންޖެހި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ސުޝާންތުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުރިފަޅައިގެން އައި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި މައްސަލާގައި ރިއާ ޗަކްރަބަތީ ވަނީ މިހާރު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި ރިއާ އަންނަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓުގެ ތަރިންގެ ނަންތައް ހާމަކުރަމުންނެވެ. އަދި ރިއާގެ މައްޗަށް ވަނީ ސުޝާންތު އަށް އޮޅުވާލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި ދީފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ކޮށްފައެވެ.

މި މަސްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކަންގަނާ އިންސްޓާގުރާމް މެދުވެރިކޮށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއު އެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ އޭ ލިސްޓުގެ ތަރިންނަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި، މި ތަރިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ބާވަތަކީ ކޮކެއިން ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ނާކޮޓިކް ބިއުރޯއިން ބޭނުންވާނަމަ އިތުރު މައުލޫމާތު ދޭން އޭނާ ހުރީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ކަންގަނާގެ މި ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މަހާރާސްތުރާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ ވަނީ ކަންގަނާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާ ޓުވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ޓުވީޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކަންގަނާ ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބެރިޔާއަށް ވެސް ގަދަކަމުން މަސްތުވާތަކެތި ދީފައި ކަމަށާއި ކަންގަނާ އާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ޓުވީޓަށް ރައްދު ދީ ކަންގަނާ ވަނީ އޭނާގެ ޓެސްޓް ހެދުމަށާއި، އޭނާގެ ކޯލް ރެކޯޑްތައް އަޑުއެހުމަށް މުމްބާއި ޕޮލިހުންގެ ފަރާތުން އެދިފައެވެ. އަދި އެފަދަ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް އޭނާ ކޮށްފައިވާނަމަ މުމްބާއި ދޫކޮށް ދާނެކަމަށް ކަންގަނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކަންގަނާ އަކީ އަބަދުވެސް ތެދު ހާމަ ކުރުމަށް ފަސް ޖެހޭ ތަރިއެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.