ހޯމަ 19 އޮކްޓޯބަރ 2020
02 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 02
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މުނިފޫހިފިލުވުން

"އޭބަލަ މިހިރަ ލަތީފާ" ގެ އައު ވާރޝަން ބަލައިފިންތަ؟

  • "އޭބަލަ މިހިރަ ލަތީފާ" މި ޑައިލޮގަކީ ދިވެހި ފިލްމް "އިތުވާރު"ގެ ޑައިލޮގެއް
  • މިނަސްޓަރ މަޙްލޫފް ވަނީ މި ވީޑިއޯ ޓްވީޓް ކޮށް ތައުރީފްކޮއްފައި

ކ. މާލެ | 10 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 13:09 | 4,806

"އޭބަލަ މިހިރަ ލަތީފާ"ގެ އައު ވާރޝަންގެތެރެއިން - ގޫގުލް

ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން ދާ ވީޑިއޯއަކަށް މިވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބިފައެވެ.

މި ވީޑިއޯ އަކީ 1887 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ދިވެހި ފިލްމް "އިތުބާރު" ގައި އަލް މަރްހޫމް ހާޖަރާގެ ޑައިލޮގް އަކަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯކެވެ. މި ޑައިލޮގް ބޭނުންކޮށްގެން ޒުވާން އަންހެން ކުދިންތަކެއްގެ ހުނަރުވެރި ނެށުމެއް ދައްކުވައިދީ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 1 މިނެޓުގެ މި ވީޑިއޯ މިހާރު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައިވެސް ދައުރުވަމުންނެވެ. މިއާއެކު ޓިކްޓޮކްގައި ވެސް މި ޑައިލޮގް ވަނީ މަޝްހޫރުވެފައެވެ. އަދި ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ސަމާލުކަންވެސް މި ވީޑިއޯ އަށް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވަނީ މި ވީޑިއޯ ޓްވީޓް ކޮށް އެކުދިންގެ މަސައްކަތަށް ތައުރީފްކޮށް އުފެއްގުންތެރިކަން ކަމުދާކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަރްހޫމް ހާޖަރާގެ މޮޅު އެކްޓިން ފެނިގެންދާ މި ޑައިލޮގް މީގެކުރިންވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ގޮތްކޮތަށް ދައުރުވެފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޮރިޖިނަލަށްފަހު މި ޑައިލޮގަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ވީޑިއޯއަކީ މީ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާކައި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

"އޭބަލަ މިހިރަ ލަތީފާ" ގެ އައު ވާޝަންގައި ފެނިގެން ދަނީ ޒުވާން 3 އަންހެންކުދިންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2 ކުދިން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ދިވެހި ދިގުހެދުމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.