ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ކީޕިންގ އަޕް ވިތް ދަ ކާރޑޭޝިއަންސް

ކީޕިން އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަންސް ޝޯވ ނިންމާލަނީ

  • މި ޝޯވް ނިމުމަކަށް މި އަންނަނީ 20 ސީޒަންއަށް ފަހު
  • އެންމެ ފަހު ސީޒަން އެއަރ ކުރަނީ 2021 ވަނަ އަހަރު

ކ. މާލެ | 9 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 16:44 | 2,405

ކާރޑޭޝިއަން ކަލެކްޝަން ލޯންޗް ކުރި ޕާޓީގެ ތެރެއިން - އޭޕީ

މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯވް "ކީޕިންގ އަޕް ވިތް ދަ ކާރޑޭޝިއަންސް" 20 ސީޒަން އަށް ނިންމާލަން އުޅޭކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ކިމް ކާރޑޭޝިއަން ކޮށްފައިވާ އިންސްޓާރގްރާމް ޕޯސްޓެއް ބުނެފައި ވަނީ މި 14 އަހަރު ތެރޭގައި 20 ސީޒަން، އަދި 100ށް ވުރެ ގިނަ އެޕިސޯޑް ހިމެނޭ މި ޝޯވ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އާއިލާއިން ނިންމި ވަރަށް އުނގަދޫ އަދި ހިތްދަތި ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އާއިލާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅުތަކުން ފެށިގެން އެންމެ އުފާވެރި ވަގުތުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ހިއްސާވެ، މި ޝޯވ ބެލި އެންމެހާ ބެލުންތެރިންނަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައިވާއިރު އަބަދުވެސް ބެލުންތެރިންގެ ތަރުހީބު ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޝޯވގައި ޝާމިލުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ކިމް ބުނީ އެންމެ ބޮޑު ޝުކުރެއް ޙައްޤު ވަނީ މި ޝޯވގެ ޕާރޓްނާރ ކަމަށްވާ އީއޮންލައިން ގެ ރަޔަން ސީކްރެސްޓްއަށާއި، ޝޯވ ޑޮކިއުމެންޓް ކުރުމުގައި ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭހާ ވަގުތު ހޭދަ ކުރި ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމް ބޫނިމް/މުރެއީ އަށް ކަމަށެވެ.

ކިމް އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި ޝޯވގެ ޒަރިއްޔާއިން އޭނާއަށާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް މިހާ ހިސާބަށް އާދެވުނީތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށާއި، އެ އާއިލާއަށް މިއަދު މި ރާސްތާ ކަޑައްތުކޮށް މިހާރު ތިބި މަންޒިލަށް ވާސިލް ވެވުނީ ވެސް ކީޕިންގ އަޕް ވިތް ދަ ކާރޑޭޝިއަންސްއާ ހެދި ކަމަށެވެ.

"ކީޕިންގް އަޕް ވިތު ދަ ކާޑޭޝިއަންސް" އެންމެ ފުރަތަމަ ދައްކަން ފަށާފައިވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.