ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އަންކިތާ

ސުޝާންތުގެ ހުވަފެނެއް އަންކިތާ ފުރިހަމަ ކޮށްދެނީ

  • އަންކިތާ ވަނީ ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއްގެ ތެރެއިންފެނިފައި
  • ސުޝާންތު އާއި އަންކިތާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން 6 އަހަރު ހޭދަކުރި

ކ. މާލެ | 8 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 17:12 | 26,082

އަންކިތާ ލޯކަންޑޭ - ގޫގުލް

ނިމިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 14ގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕުތް ގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިއާ އަންކިތާ ލޯކަންޑޭ މިވަނީ ސުޝާންތުގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ސުޝާންތުގެ ދައްތަ ޝުވެތާ ސިންގް ހިއްސާ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 1000 ގަސް އިންދުމަކީ ސުޝާންތު އަބަދު ވެސް ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ފޭނުންގެ ކިބައިން ސުޝާންތުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ދިނުމަށް އެދިފައެވެ.

ޝުވެތާގެ މި ޕޯސްޓަށް ފަހު އަންކިތާ ވަނީ ސުޝާންތުގެ ހުވަފެން ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އަދި އަންކިތާ ވަނީ އޭނާގެ މަންމަ އާއެކު ގަސްވިއްކާ ފިހާރައަކުން ވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި އެ ފިހާރަ ތެރެއިން އޭނާއާ ސުވާލު ކުރުމުން ބުނީ ސުޝާންތުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ގަސް އިންދުމުގައި އެންމެން ވެސް އެހީތެރިވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އަންކިތާ އާއި ސުޝާންތު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން 6 އަހަރު އެކީގައި ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ދެމީހުންގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ފެށިގެން އައީ ސްޓަރ ޕުލަސް އިން ދެއްކި ޑްރާމާ ސީރީޒެއް ކަމަށްވާ ޕަވިތްރަ ރިޝްތާއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.