ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޅެންދޫ ބަލިކޮށް މިލަންދޫ ހޯދައިފި

  • މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މިލަންދޫގެ މުހައްމަދު އަރީފް
  • ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ފޮނަދޫގައި ކުޅެގެން މިލަންދޫ ވަނީ މޮޅުވެފައި
  • މިލަންދޫ އަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ 1-2 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖައަކުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 17 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 00:33 5,569

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޒޯން 2 ގެ ތަށި މިލަންދޫ އިން އުފުލާލަނީ -

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ޒޯން 2 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނ. މާޅެންދޫ ބަލިކުރުމަށްފަހު، ށ. މިލަންދޫ އުފުލާލައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މި މެޗު 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެއްވަރު ވިނަމަވެސް މިލަންދޫއަށް ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނީ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު ފޮނަދޫގައި ކުޅެގެން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެޓީމު މޮޅުވުމުން، 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ނ. މާޅެންދޫގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެޓީމުންނެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ ޖުނެނިދެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ މާޅެންދޫއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާޅެންދޫ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދަނިކޮށް 36 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލަންދޫ ޓީމުގެ އަބްދުﷲ ޝަފީއު ވަނީ އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ.

މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއިން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މިލަންދޫ ޓީމުގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، އެޓީމުން ވަނީ ވަރުގަދަ ޑިފެންސެއް ކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މާޅެންދޫއަށްވެސް ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިލަންދޫގެ ޑިފެންސު ފޫއަޅުވާލަން އެޓީމު ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ މިލަންދޫގެ މުހައްމަދު އަރީފެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް