ބުދަ 22 މެއި 2019
03 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 17
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:31
ކުޅިވަރު - ދެވަނަ ޑިވިޝަން

ދަ ގްރާންޑޭ އަތުން ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ތިން ޕޮއިންޓް

  • މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ޖުމްލަ 9 ޓީމު
  • މުބާރާތުގައި މާދަމާ ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޒެފްރޯލާއި ޕީކޭ

ނާފިއު ރަޝީދު
NaphiuR

ކ. މާލެ 17 އޭޕުރިލް 2017 | ހޯމަ 00:02 1,029

ދެވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޖޭޖޭ އަދި ދަ ގްރާންޑޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -

ދަ ގްރާންޑޭ އަމީގޯސް ނިއު ޖެނެރޭޝަން ސްޕޯޓްސް ކްލަބު 1-3 އިން ބަލިކޮށް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގްރާންޑޭގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ޖޭޖޭ އިން ވަނީ ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި އިދިކޮޅު ގޯލަށް ނުރައްކާ ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ނިއުޝާދު އެވެ.

މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ޖޭޖޭ އިން ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް ގްރާންޑޭ އިން ވަނީ އިތުރު ހިތްވަރަކާއެކު ލަނޑެއްޖެހުމަށްޓަކައި ޓީމު އެއްކޮށް ކުރިއަށްޖެހި އިދިކޮޅު ހާފަށް ބާރު ބޮޑުކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ ގްރާންޑޭގެ މައްޗަށް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކުރީގަ އޮވެގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ޖޭޖޭގެ ފަރާތުން ޑިފެންސިވް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެޓީމުން ވަނީ ގްރާންޑޭގެ އެޓޭކްތައް ހުއްޓުވުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. މިހާފުގައި އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި ގްރާންޑޭގެ ގޯލު އޭރިޔާ ތެރެއަށް ހުރަސްކޮށްލި އިރު މިލަނޑު ވަދެފައި ވަނީ ގްރާންޑޭގެ މިޑްފީލްޑަރު އަބްދުﷲ ފައުޒާންގެ ފައިގައި ޖެހިފަ އެވެ. އަދި އެޓީމުން ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި އިތުރު ލަނޑެއްޖަހާ ލީޑު ނަގާފަ އެވެ. މި ލަނޑު 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ގްރާންޑޭގެ ކީޕަރު ނައްޓާލުމަށްފަހު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލީމާ އޯމަރާ އެވެ.

މިނަތީޖާއާއެކު ޖޭޖޭ ޓީމު އެއްކޮށް ފަހަތަށް ޖެހިގެން ކުޅެމުންދިޔައިރު ގްރާންޑޭ އިން ވަނީ އެއްކޮށް ކުރިއަށްޖެހި އެޓޭކްތައް ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން 67 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މިލަނޑު ގްރާންޑޭ އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއް ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް ޝިނާޒް ހިލްމީ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވެސް މެޗެއް ކުޅޭނެ އެވެ. އެދުވަހު ހަވީރު ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކްލަބު ޒެފްރޯލާއި ކްލަބު ޕީކޭ އެވެ.

)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް:

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް