ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ބޮލީވުޑް

ޗިޗޯރޭ އަށް އެއްއަހަރު ފުރުން ޝުރައްދާ ސެލެބުރޭޓް ކޮއްފި

  • ޝްރައްދާ ވަނީ ސުޝާންތުގެ ހަނދާތައް އާކޮށްފައި
  • އެންމެންވެސް މި ފިލްމު ބަލާލުމަށް އެދިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 7 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 08:15 | 2,583

ޗިޗޯރޭގައި ފެނިގެންދާ ތަރިން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖުޕްތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ފިލްމު ޗިޗޯރޭ އަށް އެއްއަހަރު ފުރުން ޝުރައްދާ ކަޕޫރު ސެލެބުރޭޑްކޮއްފިއެވެ.

މި ފިލްމަށް ވަނީ ބޮކްސްއޮފީހުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަނަރަ ކުރޯޑް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ޗިޗޯރޭގައި ސުޝާންތު އާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި އަންހެންތަރި ޝުރައްދާ އާއި ޗިޗޯރޭގެ ޑައިރެކްޓަރު ނިތޭސް ތިވާރީ ވަނީ ސުޝާންތު އާއިއެކު މެމޮރީއެއް ޝެއާކޮއް ފިލްމަށް އެއްއަަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮއްފައެވެ.

ޝުރައްދާ ވަނީ ފިލްމުގެ މޭކިންގެ ތެރެއިން ސުޝާންތުގެ ހަދާންތައް އާކޮއް ވީޑިއޯއެެއް އަޕްލޯޑް ކޮއްފައެވެ.

ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރް ނިތޭޝް ޓިވާރީ ވަނީ ވީޑިއޯ އަކާއެކު އަބަދުވެސް ސުޝާންތު އަހަރެމެންގެ ހިތުތެރޭގައި ވާނެކަން ފާހަގަކޮށް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ހިތަކާއެކު ޓުވީޓް ކޮއްފައެވެ. ޗިޗޯރޭގެ އިތުރު ކާސްޓުންވެސް ވަނީ ފިލްމަށް އެއްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށް ސުޝާންތުގެ ހަނދާންތައް އާކޮއްފައެވެ.

އަދި ފިލްމަށް އެއްއަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށް އެންމެންވެސް މި ފިލްމު ބާލާލުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. ފިލްމު ބަލާލުމުން ގެއްލިގެން ދިޔައީ ކިހާ ހުނަރުވެރި ތަރިއެއްކަން އެނގޭނެކަންވެސް ފާހަގަ ކޮއްފައިިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.