ހޯމަ 20 މެއި 2019
01 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 15
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:06
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:14
އިޝާ 19:30
ކުޅިވަރު - އެމްއޯސީ

އެމްއޯސީގެ މަގާމުތަކަށް ވާދަކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ މި މަހުގެ ތޭވިސްވަނަ ދުވަސް
  • ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަންއަށް އެޑްރެސް ކުރަންޖެހޭ

ނާފިއު ރަޝީދު
NaphiuR

ކ. މާލެ 16 އޭޕުރިލް 2017 | އާދީއްތަ 19:57 1,029

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ -

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ އެކިއެކި މަގާމުތަކުގައި ވާދަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެމްއޯސީގެ އިންތިހާބު އަންނަ މެއި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު، އެ އިދާރާގެ އެކި މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީހަކީ މި މަހުގެ ތޭވިސްވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ތިނެއްގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެމްއޯސީއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއް ގައި ބުނެފައި ވަނީ، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމްތަކަށް މެމްބަރު ޖަމްއިއްޔާ ތަކުން ނަން ހުށަހެޅުމުށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޖަމިއްޔާއެއް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ ގޮތައް އިލެކްޓޯރަލް ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަންއަށް އެޑްރެސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް ބޯޅަގޭގެ އެމްއޯސީ އޮފީހުން ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް އެ އިދާރާއިން އެދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވޯޓާސް ރަޖިސްޓޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީހަކީ އަންނަ މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 3:00 ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާގެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

އެމްއޯސީގެ އިންތިހާބުގައި ޖުމްލަ އަށް މަގާމެއް އިންތިހާބު ކުރެއެވެ. އެއީ ރައީސް، ނައިބު ރައީސް، ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް، ހަޒާންދާރު، އޮލިމްޕިކް ޓީމް ސްޕޯޓްސްގެ ދެ މަގާމް، އޮލިމްޕިކްސް އިންޑިވިޖުއަލް ސްޕޯޓްސްގެ ތިން މަގާމް އަދި ނޮން އޮލިމްޕިކް ސްޕޯޓްސްގެ ދެ މަގާމްގެ އިތުރުން އަންހެން މެމްބަރުންގެ ދެ މަގާމް އެވެ.

އެމްއޯސީގެ އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފައިވާ އިރު، އެކޮމިޓީގެ މިހާރުގެ ވެސް ރައީސް މުހައްމަދު ޝަވީދު ވަނީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް