ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ހެރީ އާއި މޭގަން

ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ކުންޕުންޏެއް ނެޓްފްލިކްސްއަށް

  • ހެރީ އާއި މޭގަން ވަނީ މީގެ ކުރިން ޝާހީ އާއިލާގެ ލަގަބުތައް ދޫކޮށްފައި
  • މި ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ދަށުން ޑޮކިއުމެންޓްރީ އާއި ފިލްމު އަދި ސްކްރިޕްޓެޑް ޝޯތައް ގެންނާނެ

ކ. މާލެ | 4 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 21:59 | 2,477

ހެރީ އާއި މޭގަން - ސީ.އެން.އެން

ޕްރިންސް ހެރީއާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް މި ވަނީ ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި، ނެޓްފްލިކްސް އާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ޕްރިންސް ހެރީއާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ވަނީ މާލީ ގޮތުން މިނިވަން ބަޔަކަށް ވުމަށްޓަކައި އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ލަގަބުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުން އެކަހެރި ވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދާދި ފަހުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން ވަނީ ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި އެ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ޑޮކިއުމެންޓްރީ އާއި ފިލްމު އަދި ސްކްރިޕްޓެޑް ޝޯތައް އުފެއްދާ ގޮތަށް ނެޓްފްލިކްސް އާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެވިފައެވެ،

ޝާހީ އާއިލާއާ ވަކިވުމަށް ފަހު ހޮލީވުޑް އަށް އެނބުރި ނުދާނެ ކަމަށް މޭގަން މީގެކުރީން ހާމަކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް ހެރީ އާއި މޭގަން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި އެ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާ ކޮންޓެންޓުތަކަކީ އާއިލާތަކާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓްތަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.