ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
"ހުވާކޮށްފާ ބުނަން"ގެ ޓީޒާ

"ހުވާކޮށްފާ ބުނަން"ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލަރ ދައްކާލައިފި

  • ހުވާކޮށްފާ ބުނަން އަކީ ލޯތްބާއި އިޖްތިމާއި ކަންތައްތައް ދައްކުވައިދޭ ޑްރާމާ އެއް
  • މި ޑްރާމާގައި 26 އެޕިސޯޑް އެކުލެވޭ

ކ. މާލެ | 3 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:44 | 2,363

"ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން" ޕޯސްޓަރ - ފޭސްބުކް

ޔޫއްޕެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ޑްރާމާ ސީރީޒް "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން"ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލަރ ދައްކާލައިފިއެވެ.

މި މަސްތެރޭގައި ދައްކަން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އަކީ ލޯބީގެ ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ޑްރާމާއެކެވެ.

ސީދާ ދައްކާނެ ވަކި ތާރީޙެއް އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވާ މި ޑްރާމާގެ ކާސްޓުންނަކީ އަލީ އާޒިމް (ދޮން އައްޔަ)، ޝިފާ، ނަތާޝާ، އަހުމަދު ސައީދު، އަހުމަދު އީސާ (އާނަންދު)، މުހައްމަދު މުސްތަފާ (މުސްތޮ)، އަބްދުﷲ ޝާފިއު (ފުބޫ)،ނާޝިދާގެ އިތުރުން ވާޝިޔާއެވެ.

ހުވާކޮށްފާ ބުނަން އަކީ 26 އެޕިސޯޑުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ސީރީޒްއެކެވެ. ލޯބީގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކެއް ވެސް މި ޑްރާމާގައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފެންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.