raajjemv logo
އެންމެދުވަސްވީ މީހާ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ 117 ވަނަ އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ!
 
އެމާ އަކީ 1800 ވަނަ އަހަރުގެ އުފަންވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ފަހު މީހާ
އާމިނަތު ނުޒުހާ
3,636
ކ. މާލެ |
16 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 14:14
އެމާ މޮރާނޯ މަރުވީ 117 އަހަރުގައި
ގޫގުލް

ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ގިނަދުވަސްވީ މީހާ ކަމުގައިވާ އިޓަލީގެ އެމާ މޮރާނޫ އުމުރުން 117 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ.

 

1899 ވަނަ އަހަރު އުފަންވި އެމާ އަކީ 1800 ވަނަ އަހަރުގެ އުފަންވީ މީހުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ފަހު މީހާއެވެ.

އެމާގެ އެންމެ އާދަޔާ ކީލާފު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ ކެއުމުގައި 3 ބިސް ބޭނުން ކުރާކަމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2 ބިސް އޭނާ ބޮނީ ރޮލާއެވެ. މި ކެއުމުގެ އާދަ އޭނާގެ އުމުރުން 90 އަހަރު ވަންދެން ހިފެހެއްޓި ކަމަށްވެއެވެ.

 

އެމާ މަރުވެފައިވަނީ އިޓަލީގެ އުތުރު ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގައި އެމާ ކައިވެންޏެވެއްކުރި ނަމަވެސް އެކައިވެނި އެމާ ސިފަ ކުރީ އެއްވެސް އުފަލެއް ނުލިބުނު ކައިވެންޏެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި މާބޮޑު ގުޅުމެއްވެސް ނޯވެއެވެ. އެމާގެ ފިރިމީހާ މަރުވީ، ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައެވެ. ލިބިފައިވަނީ އެންމެ ދަރިއެކެވެ. ނަމަވެސް އެމާއަށްވުރެ ކުރިން އެ ދަރިފުޅުވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

 

އެމާއަށް ވުރެ ކުރިން ދަރިފުޅުގެ އިތުރުން އެމާގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ އަށް މީހުންވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އެމާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވި އެންމެ ހިތާމަވެރި ދުވަހަކީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވި ދުވަސް ކަމުގައެވެ.

 

އެމާއަކީ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައާއި ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމާއިގެ އިތުރުން އިޓަލީގައި އުފެދުނު 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ސަރުކާރު ދެކެފައިވާ ފަރާތެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް