ބޮލީވުޑް
ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް ޝްރައްދާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
 
ޝްރައްދާ ވަނީ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި
 
ފޮޓޯގްރާފަރުން ދަނީ ޝްރައްދާއަށް ތައުރީފް ކުރަމުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކ. މާލެ |
ޝްރައްދާ ކަޕޫރު
ގޫގުލް

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކްއާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ދަތިހާލުގައި އުޅެމުންދާ ފަރާތްތަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ގެންދަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

އެގޮތުން ފައިސާގެ އެހީއާއި ކާބޯތަކެތީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ޕީޕީއީވެސް ބޮލީވުޑް ތަރިން ދަނީ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ދާދި ފަހުން ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އެއްތަރި އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ޝަކްތީ ކަޕޫރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޝްރައްދާ ކަޕޫރުވެސް ވަނީ ގިނަ މަސްތަކެއް މަސައްކަތެއް ނެތި ހޭދަކުރަމުންދާ ފޮޓޯގްރާފަރުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެގޮތުން ޝްރައްދާ ވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފޮޓޯގްރާފަރުން ވަނީ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ޝްރައްދާ އަށް ތައުރީފްކޮށް ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް