ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
"ޑަންގަލް" ޗައިނާއަށް

އާމިރުޚާންގެ "ޑަންގަލް" ޗައިނާއަށް

  • ބޮކްސް އޮފީހުގެ ގިނަ ރިކޯޑްތަކެއް އެ ފިލްމުން ވަނީ މުގުރާލާފަ
  • ޗައިނާގައި ޑަންގަލް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އާމިރް ވަނީ ފަށައިފަ

ކ. މާލެ | 15 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 16:51 | 3,414

"ޑަންގަލް" ދަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން - ގޫގުލް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހު ރިލީޒްކުރި އާމިރު ޚާންގެ "ޑަންގަލް" ބޮކްސް އޮފީހުގެ ގިނަ ރިކޯޑްތަކެއް މުގުރާލުމަށް ފަހު، ޗައިނާއަށް މިސްރާބު ޖަހައިފިއެވެ.

 

އެގޮތުން މި މެއިމަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ސިނަމާތަކުގައި މި ފިލްމު އަޅުވަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

ޗައިނާއަކީ ކުރިންވެސް އާމިރް ޚާން އަށް ކާމިޔާބު މާކެޓެކެވެ. ޗައިނާގައި  "ޑަންގަލް" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އާމިރް ވަނީ ފަށައިފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރ ނިތޭޝް ތިވާރީ އާއި އަމިރް މިހާރު ވަނީ ޗައިނާ އަށް ގޮސްފައެވެ.

 

އާމިރްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން "ޕީކޭ" އާއި" ތްރީ އިޑިއެޓްސް" އަދި "ދޫމް 3" ވަނީ ޗައިނާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައެވެ. "ޕީކޭ" ވެފައިވަނީ މިހާތަނަށް ޗައިނާގައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި އެއް ހިންދީ ފިލްމަށެވެ. އެގައުމުގެ 4،000 ސްކްރީންގައި "ޕީކޭ" އަޅުވާފައިވާއިރު "ތްރީ އިޑިއެޓްސް"އަކީ 1970ގެ ފަހުން ޗައިނާގައި އެޅުވި އިންޑިއާގެ ފުރަތަަމަ ފިލްމެވެ.

 

"ޑަންގަލް" އަށްވެސް ޗައިނާ އިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެގައުމުގެ ގިނަ ސިނަމާތަކެއްގައި މި ފިލްމު އަޅުވަން ނިންމާފައިވާއިރު، ފިލްމު އެޅުވުމުގެ ކަންތައް މިހާރު ވަނީ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

"ޑަންގަލް" އަށް އިިންޑިއާ އިންވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެެެއް ލިބުނެވެ. އެގޮތުން ބޮކްސް އޮފީހުގެ ގިނަ ރިކޯޑްތަކެއް އެ ފިލްމުން ވަނީ މުގުރާލާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.