ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ޙިޔާނަތް

ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ އާއިލާއަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފްލެޓް ދީފައިވޭތޯ މަޖިލީހުން ބަލަނީ

  • ފްލެޓް ދީފައިވާއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލާފައިވާކަން ލިއެކިއުމުން އެނގޭކަށް ނެތް
  • މާލޭ ރަށްވެހިންގެ ގިންތިއާ ގުޅޭ ކަންބޮޑުވުމެއްވެސް ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރި
  • ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ފްލެޓު ތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން މައުލޫމާތު ހޯދަން

ކ. މާލެ | 25 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 16:51 | 3,391

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - މަޖިލިސް

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި އިސް ވެރިންނާއި، މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފްލެޓް ދީފައިވޭތޯ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ބަލަން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮމިޓީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އަދި ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އާއިލާ މެމްބަރުންނާއި، އޭރުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ފްލެޓު ދީފައިވޭތޯ ކޮމިޓީން ސާފު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުޤައްރިރު ވިދާޅުވީ، އެކަމަށްޓަކައި ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ފްލެޓު ތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން އެ މައުލޫމާތުތައް ސާފު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު، ކުރީ ސަރުކާރުން ހިޔާ މަޝްރޫއު އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީންވެސް އެ މައުލޫމާތުތައް ސާފު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި، މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް އުސޫލުން ބޭރުން ފްލެޓު ދީފައިވޭތޯ ކޮމިޓީން ސާފު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި، ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އާއިލާ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭރު މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އުސޫލެއް ނެތިކަން މިހާރު ދަނީ ހާމަ ވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލާފައިވާކަން ލިއެކިއުމުން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި، މާލޭ ރަށްވެހިންގެ ގިންތިއާ ގުޅޭ ކަންބޮވުންތައްވެސް ހުރިކަން ހޯމަ ދުވަހު ފަހުން ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.