ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ހިޔާނަތް

ފްލެޓު ޙިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަހުޤީޤުކޮށް ދައުވާކުރަން ޖެހޭ: މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ

  • ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި 23,000 ފޯމެއް ހުށައަޅާފައިވޭ
  • ފްލެޓް ލިބިފައިވަނީ "ނޭނގި" ކަމަށް އޭރު ފްލެޓު ލިބޭކަމަށް ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ދަނީ ބުނަމުން
  • މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުން

ކ. މާލެ | 24 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 23:33 | 6,400

ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓުތައް އެވާރޑް ކޮށްފައިވާ ގޮތާމެދު ފެންމަތިވެފައިވާ ޙިޔާނާތުގެ ތުހުމަތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް، އެ ކަންކަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެދި 23,000 ފޯމެއް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، ކުރީ ސަރުކާރުން އެ ފޯމުތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ވަކިވަކި ކެޓެގަރީތަކަށް ބަހައި، މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕޮއިންޓް ދީފައިހުރީވެސް ވަރަށް "ދޯދިޔާކޮށް" ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަން މިހެން ހުރުމާއެކު، މިހާރު ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ލަސްވުމަށް މެދުވެރި ވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފްލެޓް ލިބިފައިވަނީ "ނޭނގި" ކަމަށް އޭރު ފްލެޓު ލިބިފައިވާ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވައި މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އޭރުގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވަނީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކޮށް، ދައުވާކުރަން ޖެހޭކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ނެގި ނަމަވެސް، މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވީ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު މި މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވީހާވެސް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަަމުގެ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.