ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 13:49
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ މީރާ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
މީރާ
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު ލިބުނީ ކުރިން ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ 3.3 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެއް

މާޗް މަހު، ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީ (މީރާ)އަށް، 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެ އެތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާއިން ބުރާސްފަތިދުވަހު އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި ވަނީ ޖީއެސްޓީ އާއި އެއާޕޯޓް ސާވިސް ޗާޖާއި ރެމިޓެންސް ޓެކްސް އަދި ޓޫރިޒަމް ބޭނުންތަކަށް ވިއްކި ބިމަށާއި އަދި ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަކަށް ބަދަލުކުރި ބިމަށް ދެއްކި ފައިސާއިންނެވެ. މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ވަނީ 19 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ ކުރިން ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ 3.3 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދެކެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މީރާއަށް ލިބުނު ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ)އިން އާޕޯޓް ސާވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި 73.3 މިލިއަން ރުފިޔާ، ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 10.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޓޫރިޒަމް ބޭނުންތަކަށް ވިއްކި ބިމަށާއި ޓޫރިޒަމް ބޭނުމަކަށް ބަދަލުކުރި ބިމަށް 65.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި 62.3 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސްތަކެއް ނަގަމުން އަންނައިރު، އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ހޯދަނީ މީރާ މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަޒުމޫން އަހުމަދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް