raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
އެރިކާ ކަސައުޓީގެ ޕްރޭނާގެ ރޯލް ދޫކޮށްލާ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް
 
ފޭނުންވަނީ ޕްރޭނާގެ ރޯލުން އެރިކާ ބަލައިގެންފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
2,669
ކ. މާލެ |
18 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 16:32
އެރިކާ ފެނާންޑޭޒް
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ސްޓާޕްލަސް އިން ދައްކަމުންދާ މަޝްހޫރު ޑްރާމާ ސީރިއަލް "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް އަދާ ކުރަމުންދާ އެރިކާ ފެނާންޑޭޒް އެ ޝޯ ދޫކޮށްލާކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރެން ފަށާފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އެރިކާ ބުނެފައިވަނީ އެނާ އެ ޝޯ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ތަކަކީ ހަޤީގަތެއް ނެތް ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެ ޝޯގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ވަރަށް ގަޔާވެގެން ކަމަށް އެރިކާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް ފޭނުންވަނީ ޕްރޭނާގެ ރޯލުން އެރިކާ ބަލައިގެންފައެވެ. އެހެންކަމުން މި ޚަބަރު ވެގެންދާނީ އެރިކާގެ ފޭނުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ އުފާވެރި ޚަބަރަކަށެވެ.

ކަސައުޓީގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލަށް " ޔޭހޭ މުހައްބަތޭން" ގެ ލޯޑް ޜޯލުން ފެނިގެންދާ ދިވްޔަންކާ ތްރިޕަތީ ހަމަޖައްސަން އުޅޭ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވެސް ވަނީ ފެތުރެން ފަށާފައެވެ. މި ޚަބަރު ދިވްޔަންކާ ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

"ކަސައިޓީ ޒިންދަގީކީ" ގައި އަނޫރާގު ބާސޫގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ޕާތް ސަމްތާން މި ޝީ ދުކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ޝޯ ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި ނޯޓިސް ދީފައިވާ ކަމަށާއި ކަސައުޓީގެ ޝޫޓިންތައް އޭނާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ މި ފެށޭ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ނުވަތަ 11 އާ ހަމައަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް