ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 00:46
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް
މާލޭ ލީގު
ނިއު ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް މާޒިޔާއިން ނިމުން ގެނެސްފި
ނިއު އޮތީ ގޯލުގެ ތަފާތުން ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގަ
މި މެޗު މާޒިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ލަނޑެއް ޖަހާފައި ވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް މާލޭ ލީގުގައި އެޓީމުން ދަމަހައްޓަމުން އައި ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް މާޒިޔާ އިން ނިމުން ގެނެސްފި އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު މާޒިޔާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ އިރު، މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ 14 ވަނަ މިނެޓުގައި އުފެއްދީ ނިއު އިންނެވެ. އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅަ މާޒިޔާގެ ކީޕަރު ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ.

އަދި އޭގެ ފަހުން މާޒިޔާގެ އައްސަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑުޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފަ އެވެ.

މެޗުގައި ނިއު އިން ކާމިޔާބުކުރި ހަމަ އެކަނި ލަނޑު އަދި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަކްރަމް އަބްދުލްޣަނީ އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އަރިމަތިން ގަލާޑޯ ނަގައިދިން ހުރަހެއް ބޮލުން ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

މި ނަތީޖާގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނު އިރު، ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން 52 ވަނަ މިނެޓުގައި މާޒިޔާގެ ރަކިޗް ވަނީ ހިތްގައިމު ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފަ އެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ޔަސްފާދު ހަބީބު އޭރިޔާ ތެރެއަށް ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް މެއިން މަތަކޮށްލުމަށްފަހު ގޯލުގެ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

މެޗުން މޮޅުވުމަށް މާޒިޔާގެ އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ) އަށް ވެސް ވަނީ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި އަށެވެ.

މެޗުން މާޒިޔާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު ހަސަން ޝިފާޒް (ޑުންގާ) އެވެ. އޭނާ މިލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ އަސައްކޮ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުންނެވެ.

މި މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު މާޒިޔާ އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ލިބުނު 9 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ ދެވަނަ މަގާމުގަ އެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް ނިއު އަށް ހަތަރު މެޗުން 9 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ އިރު، އެޓީމަށް ކުރި ލިބެނީ ޖެހި ގޯލުގެ ތަފާތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
- ކޮމެންޓް