ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 00:28
ޒައިދުލް އަމީން ރައީސް މައުމޫނާއެކު
ޒައިދުލް އަމީން ރައީސް މައުމޫނާއެކު
ފޭސްބުކް
މައުމޫނުގެ ފާޑުކިއުން
ޒައިދުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް މައުމޫނުގެ ފާޑުކިއުން އެޗްއާރުސީއެމަށް
 
އޭނާގެ ހައްގުތަކެއް ގެއްލިގެންދާއިރު، އެޗްއާރުސީއެމުން ހިމާޔަތް ކުރަނީ ކޮން ހައްގެއް:މައުމޫނު
 
ކުށެއް ނެތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަތާ ތިންމަސް: މައުމޫނު

ޝަރީއަތެއް ނުހިންގާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ނުބަލާތީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް އެޗްއާރުސީއެމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކުށެއް ނެތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުންނަތާ ތިން މަސްވެގެންދާއިރު އެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ނުބަލާކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް އިންސާފެއްނެތި، ޝަރީއަތެއް ނުހިންގާ ގާތްގަނޑަކަށް ތިންމަހެއްހާ ދުވަހު ޒައިދު ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައި ވާކަމަށެވެ. އަދި  އޭނާގެ ހައްގުތަކެއް ގެއްލިދާއިރު، އެޗްއާރުސީއެމުން ދެން ހިމާޔަތް ކުރައްވަނީ ކޮން އިންސާނީ ހައްގެތޯ ރައީސް މައުމޫނު ވަނީ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

 

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ޒައިދުލް އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޒައިދުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަށް ފަހަރަކު ކޯޓުން ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

 

ޒައިދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންތަކެއްގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅުމާއި، ބްލެކްމެއިލް ކުރަން އުޅުމާއި، މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ސިއްރުން އަޑުއެހުމާއި، ހުއްދަ ނޫން ގޮތުގައި މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހާމަ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް