ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޗައިނާއަށް އެތެރެވާނަމަ ޓެސްޓް ނަތީޖާ ހުށަހަޅަންޖެ

ޗައިނާ މީހުން ފިޔަވައި ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށްދާ ހުރިހާ އެންމެން ކޮވިޑްގެ ނަތީޖާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަދަނީ

  • މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ވައިރަސް އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމަށް
  • ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ގައުމަށް އެތެރެވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައި
  • ޗައިނާއަކީ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ގިނައިން ވިޔަފާރިވެރިން ދަތުރުކުރާ މަންޒިލެއް

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 15:09 | 4,620

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ފަތުރުވެރިންތަކެއް ފުރަން ގޮސް - އެމްއޭސީއެލް

ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން ފިޔަވައި އެގައުމަށް އެތެރެވާ ހުރިހާ އެންމެން ކޮވިޑް-19 ގެ ނެގެޓިވް ނަތީޖާއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ޗައިނާއިން މި ގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް އެގައުމަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބޭ މީހުން އެތެރެވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ހާއްސަ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ އެގައުމުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި، ކަސްޓަމްސް އާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން މިދިޔަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ނިންމި ނިންމުމެއްގެ މައްޗަށެވެ.

މި ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19ށް ނިއުކުލިކް އެސިޑް ޓެސްޓެއް ފުރުމުގެ 5 ދުވަސް ކުރިން ނުވަތަ 120 ގަޑިއިރު ކުރިން ހައްދަން ޖެހެއެވެ. އަދި މި ޓެސްޓް ހައްދަން ޖެހޭނީ ޗައިނާގެ އެމްބަސީން ހަމަޖައްސާ ތަނަކުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓެސްޓް ހެއްދޭ 2 ތަނެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެއީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް އަދި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. އަދި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ގުޅައިގެންނާއި މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ހެއްދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ހެލްތް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ނެގެޓިވް ނަތީޖާ ކުރީބައިގައި ހުށަހަޅާ އެއަރލައިންތަކުން ބޯޑިންގެ ކުރިން ކަންކަން ފަސޭހަ ކުރުމަށެވެ.

ހެލްތް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ ފޯނު ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ޓެސްޓް ހެއްދުމަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހައްދަން ޖެހޭނެއެވެ. ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ހިސާބެއްގައި ހުރި މީހެއްނަމަ ފުލުހުންނަށް އީމެއިން މެދުވެރިކޮށް ހުއްދައެއް ނެގުމަށްފަހު މާލެ އައިސް ޓެސްޓް ހައްދަން ޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ފުލައިޓް ފުރުމުގެ 24 ގަޑި އިރު ކުރިން ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ބިދޭސީން ޖެހޭނީ ޕާސްޕޯޓުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފުށުގެ ސްކޭން ކޮޕީއަކާއި، ކޮވިޑް-19 ނެގެޓިވްވި ނަތީޖާ ސޮއިކޮށްފައިވާ ހެލްތް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމް ހުއްދައަށް އެދި އެމްބަސީގެ އީމެއިލްއަށް ފޮނުވަން ޖެހެއެވެ.

އަދި ހުއްދަ ލިބިއްޖެނަމަ ރަސްމީކޮށް އެމީހެއްގެ އީމެއިލްއަށް އަނބުރާ ފޮނުވޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ފުރާ މީހާ އޭގެ ޕްރިންޓެއް ނެގުމަށްފަހު އޭގެ ހާޑް ކޮޕީއެއް އެއަރޕޯޓަށް ފުރަންދާން އިރު ގެންދަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.