ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމްގެ މައްސަލަ

މުންޑޫއާ ދެކޮޅަށް ހުށައެޅި ޕެޓިޝަންގެ މައްސަލަ ބަލަން ފުލުހުން ފަށައިފި

  • މި ޕެޓިޝަނުގައި 73 ނޫސްވެރިޔަކު ސޮއިކުރި
  • އަވަސް ނޫހުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ
  • މުންޑޫ އަށް ވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ލިބިފައި

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 12:58 | 3,642

އަވަސް'' ނޫހުގެ ޗީފް އެޑިޓަރު އާދަމް ހަލީމް (މުންޑޫ) - އަވަސް.އެމްވީ

ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ''އަވަސް'' ނޫހުގެ ޗީފް އެޑިޓަރު އާދަމް ހަލީމް (މުންޑޫ) އާ ދެކޮޅަށް ނޫސްވެރިންތަކެއް ސޮއިކޮށް ހުށައެޅި ޕެޓިޝަންގެ މައްސަަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

މުންޑޫގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް އެދި 73 ނޫސްވެރިޔަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ ޕެޓިޝަން އެކި އިދާރާތަކަަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ، ފުލުސް އޮފީހުގެ އިތުރުން މީޑިއާ ކައުންސިލް ހިމެނެއެވެ.

ޕެޓިޝަން ހުށައެޅި ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބުނީ، އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެކަމާއި ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގައި ބުންޏެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ގައުމީ އިނާމުވެސް ހޯދާފައިވާ މުންޑޫ އާދަމް ހަލީމް ''އަވަސް'' ނޫހުގައި މަސައްކަތް ކުރި އަންހެން ނޫސްވެރިންތަކަކަށް ތަކުރާރުކޮށް ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ޓްވިޓާގައި އާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ ނޫހުގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި އަންހެން ނޫސްވެރިޔަކުވެސް ވަނީ، އޭނާއަށް މުންޑޫ ޖިންސީ ފުރުއްސާރަ ކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ޓްވިޓާގައި ފެންމަތިކޮށްފައެވެ. އެ އަންހެން މުވައްޒަފު ބުނެފައިވާ ގޮތުން އޭނާ ''އަވަސް'' އިން ކެނޑުނީ މުންޑޫގެ ފަރާތުން ލިބުނު ޖިންސީ ފުރުއްސާރަތަކާއި ހެދިއެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ފަރާތުން އިދާރާތަކައި ހުށައެޅި ޕެޓިޝަންގައި ބުނީ، ނޫހެއްގެ އިތުބާރު ކުރެވޭ އިސް މަގާގެއްގައި ހުރި ފަރާތަކާ މެދު އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އެ ފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމަކީ ނިހާޔަތަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް މިފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެނީ، ކުރިން ވީޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު، އެ ޓީވީގެ އަންހެން މުވައްޒަފެއްގެ ގަޔަށް އަތްލައި، އަނިޔާ ކުރާ ވީޑިއޯއެއްވެސް މީގެ ކުރިން އާންމުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ކުށްވެރިވާ ނަމަ ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ނޫސްވެރިން ހުށައެޅި ޕެޓިޝަނުގައި ގޮވައިލިއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެފަދަ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް މީގެ ކުރިން ދައުލަތުންނާއި އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ އެވޯޑްތަކާއި "ގަލަންތަކާއި" ޝަރަފުތައް އަނބުރާ ގެނައުމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިޔުމަށް ނޫސްވެރިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ އާންމު ހިދުމަތުގެ ގައުމީ އިނާމާއި މީޑިއާ ކައުންސިލުން 2019 ވަނަ އަހަރު ދީފައިވާ "ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަންގަލަން" މުންޑޫގެ ކިބައިން އަތުލުމަށްވެސް ޕެޓިޝަނުގައި ވަނީ އެދިފައެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މުންޑޫ މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.