raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ކަރީނާ މާބަނޑުކަން އިއުލާން ކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުހަބާ ކިޔަން ފަށައިފި
 
ތައިމޫރު ލިބިފައިވަނީ 2016 ގައި
 
މި ދެމަރިންނަށް ވަނީ ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިފައި
 
ސައިފް އާއި ކަރީނާ ކައިވެނި ކުރީ 2012 ވަނަ އަހަރު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
5,165
ކ. މާލެ |
13 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 19:00
ކަރީނާ ކަޕޫރު ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެއިން އިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް
ޕިންޓްރެސްޓް

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަޤްބޫލު އެއް ޖޯޑު ކަމަށްވާ ސައިފް އަލި ޚާން އާއި ކަރީނާ ކަޕޫރަށް ދެވަނަ ދަރިޔަކު ލިބެން އުޅޭކަން ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

ކަރީނާ މާބަނޑުކަން އިއުލާންކޮށް ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި އާއިލާއަށް އިތުރު މެންބަރަކު އަންނަން އުޅޭކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށް މަރުހަބާ ކީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެ ދެމަފިރިން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ކަރީނާ މާބަނޑުވިކަން އިއުލާން ކުރުމާއި އެކު ސައިފް އާއި ކަރީނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންގެ އިތުރުން ފޭނުން ދަނީ ދެމަފިރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަރީނާ އަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތަކަށް އެދެމުންނެވެ.

ކަރީނާ އަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން މި ދެމަފިރިންނަށް ވަނީ ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިފައެވެ. ސައިފް އާއި ކަރީނާގެ އަލަތު ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން ލިބިފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ސައިފް އާއި ކަރީނާ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ސައިފް ވަނީ މީގެ ކުރިން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަމްރީތާ ސިންގްއާއެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް ދެ ކުދިން ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއީ އަރަމުން އަންނަ ފިލްމީ ތަރި ސާރާ އަލީ ޚާން އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ އިބްރަހަމް އަލީ ޚާންއެވެ. ސައިފްގެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވަނީ ކައިވެންޏަށް 13 އަހަރަށްފަހުންނެވެ. އެއީ 2004 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް