ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އަރާރުންވުން

އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ދިނީ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަން، ރައީސަށް ޖެއްސުން ކުރާކަށް ނޫން: ރޮޒެއިނާ

  • މަޖިލީހުން 64 ގޮނޑި ދިނީ އެއްވެސް އުނދަގުލަކާ ނުލާ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަން: ރޮޒެއިނާ
  • ރޮޒެއިނާ އަކީ ފައްޔާޒު އަށް އިތުބާރުއޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކެވި މެމްބަރެއް
  • ފައްޔާޒުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަނީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންތަކެއް އިސްނަންގައިވައިގެން

ކ. މާލެ | 13 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 13:37 | 15,323

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރައްޔިތުން، އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ދިނީ ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މެނިފެސްޓޯ ފަސޭހަކަމާއި އެކު ތަންފީޒުކުރަން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެތިން މެމްބަރެއް ސަރުކާރު ހަލާކުވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފް ދެއްކެވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން ރޮޒެއިނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ދިނުމަށްފަހު، ރައީސް ސޯލިހު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީއަށް މަޖިލީހުން 64 ގޮނޑި ދިނީ އެއްވެސް އުނދަގުލަކާ ނުލާ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒުކުރަން ކަމަށެވެ.

ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ މެޖޯރިޓީ ދިނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ހެދިގެން މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ރައީސަށް ޖެއްސުންކުރާކަށް ނޫން ކަމަށެވެ. ރޮޒެއިނާ ވާހަކަ ދެއްކެވި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ މަހުލޫފް ވެސް ވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދެތިން މެމްބަރަކު ވަޒީރުންނަށް ބިރު ދެއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމާއި އެކު ދެތިން މެންބަރުން އުޅެނީ ސަރުކާރު ހަލާކު ކޮށްލަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ސިފަކުރެއްވިއެވެ. ރޮޒެއިނާ އަކީ ފައްޔާޒު އަށް އިތުބާރުއޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭނާގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކެވި މެމްބަރެކެވެ. ރޮޒެއިނާގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ އެހެން މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އާންމު މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ ފައްޔާޒުގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.