ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
މީރާގެ ބޯޑު

މިރާގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލި 8 ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް

  • ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފޮނުވާފައި

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 17:44 | 2,155

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 8 ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް އިގްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅު ވަނީ އަމީން އާންމު ފާތުމަތު ނިއުޝާ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އިއްވަވާފައެވެ. މީރާގެ ބޯޑުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށާއި، އަދި އެ ބޯޑުގެ 3 މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 8 އޮގަސްޓު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައިވާތީ، އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި، ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 8 ބޭފަކު އެކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމެވުމަށް ރައީސް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

މީރާއަކީ މިނިވަން ވަކި މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ. މީރާގެ ބޯޑުގައި 5 މެމްބަރުން ތިއްބަވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.