ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލާކަން އެނގިފައެއް ނެތް: ހޫދު

  • ކޮމިޝަން އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންގުޅުއްވާކަމެއް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ
  • ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ކޮމިޝަން ތަކެއް
  • ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 220 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 16:45 | 3,471

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު- ހޫދު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ވިސްނުންފުޅެއް އޮތްކަން އެނގިލައްވާފައި ނުވާކަމަށް - ރައީސް އޮފީސް

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައިވާ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް އޮތްކަން އެނގިފައިނުވާކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ޚަބަރު ފަތުރާފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެއެމްވީ" އިން ސުވާލު ކޮށްލުމުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ، އެ ކޮމިޝަން އުވާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގެންގުޅުއްވާކަމެއް އަދި އެފަދަ ވިސްނުންފުޅެއް އޮތް ކަމެއް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަން އުވާލަން ނިންމި ކަމެއް އެނގިވަޑައިގެންފައި ނެތް ކަމަށާއި، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް މިވަގުތުވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު އަސްއަދުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އުފައްދަވާފައިވާ ''ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ" ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދަނީ 2012 ވަނަ އަަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިނގާފައިވާ ޚިޔާނަތުގެ މައްސަލަތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކައިގެން ހިންގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ކޮމިޝަން ތަކެކެވެ. މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ގައި އަސްއަދު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ 220 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތައް ލިބެންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.