ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 18:05
ޔުވެންޓަސްގެ މެޗެއްގައި އެލެގްރީ އިރުޝާދު ދެނީ
ޔުވެންޓަސްގެ މެޗެއްގައި އެލެގްރީ އިރުޝާދު ދެނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އާސެނަލަށް އާކޯޗެއް
އާސެނަލުން އެލެގްރީއާ މަޝްވަރާކުރަނީ: ދަ ސަން
އިނގިރޭސި ލީގަށް އެލެގްރީގެ ޝައުގު އެބަހުރި
މަޝްވަރާތަކަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

މި ސީޒަނުގައި ހޯދަމުންދަ ދަށް ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން ސަޕޯޓަރުންނާއި މީޑިއާގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައިވާ އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާސެން ވެންގާގެ ބަދަލުގައި އެކުލަބަށް ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު މަސިމިލިއާނޯ އެލެގްރީ ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ދަ ސަން އިން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

 

މިހާރު އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއަށް ކޯޗުކޮށްދެމުން އަންނަ އެލެގްރީ ކޯޗިންގެ ދައިރާ ނުކުތީ 2003 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް އޭނާ އެނގުނީ 2010 ވަނަ އޭސީ މިލާނާ ޙަވާލުވި ހިސާބުންނެވެ.

 

އަނެއްކޮޅުން އާސެނަލާ 1996 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުވި ވެންގާއަށް މިފަހަކަށް އައިސް އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވިފައި ނުވުމުން ސަޕޯޓަރުން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ.

 

މިދިޔަ 21 އަހަރު އާސެނަލްއާ އެކު ވެންގާ ހޭދަކުރި ނަމަވެސް ފާއިތުވެދިޔަ 13 އަހަރު އެކުލަބަށް އެއްވެސް ކާމިޔާބީއެއް އޭނާއަށް ހޯދައިދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ސަޕޯޓަރުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒްވި ހިސާބުން ވެންގާ ވަނީ ތަފާތު ބަހަނާތައް ދައްކަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ވަރަށް އަވަހަށް އާސެނަލްގައި ދެމިހުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ބުނުމަށް، ފަހުން އޭނާގެ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ރިޓަޔަމަންޓަކީ މަރުވުން ކަމަށް ވެންގާ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އާސެނަލްއާއެކު ވެންގާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސް ހަމަވުމަކަށް އަންނައިރު އެކުލަބުން އޭނާއަށް އިތުރު 2 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

 

އިނގިރޭސި ނޫސް ދަ ސަން އިން ބުނާގޮތުގައި އާސެނަލުން ވަނީ އެލެގްރީގެ މަންދޫބުންނާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނިންމުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 

އާސެނަލް އިން އެލެގްރީ އާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ކޯޗުކޮށްދިނުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެލެގްރީ ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ.

 

މިލާނުން ވަކިކުރުމުން 2014 ވަނަ އަހަރު ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވެ އެލެގްރީ ވަނީ އިޓާލިއަން ލީގު ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްދީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފަ އެވެ.

 

މިސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ބާސެލޯނާ އަތުން ވަނީ 3-0 އިން މޮޅުވެފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އޮތީ ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިގެނެވެ. އަދި އެކުލަބު ވަނީ އިޓާލިއަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް