ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޑރ. މައުސޫމަށް ރުހުން ދިނުން

ޑރ. މައުސޫމަށް ރުހުން ދިނުން މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

  • މައުސޫމްއަކީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރެއް
  • މީގެކުރިން މައުސޫމް ހުންނެވީ، ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމުގެ މަގާމުގައި
  • މައުސޫމް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ މިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 18:44 | 2,412

ރައީސް ޞާލިހު، ޓޫރިޒަމް ނިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގެ ލިޔުން ޑރ. މައުސޫމަށް ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު، މައުސޫމް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައި މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާ އަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރެކެވެ.

މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މައުސޫމް ހުންނެވީ ސިންގަޕޫރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ހައި ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމާއި، ކޮމަންވެލްތް އޮފް އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ހައި ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގެ އިތުރުން ނިއުޒިލޭންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން-ރެސިޑެންޓް ހައިކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ބަރމިންހެމް އިން އަރބަން އެންޑް ރީޖަނަލް ސްޓަޑީޒް އިން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ޑރ. މައުސޫމް ވަނީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ މަގާމުގެ އިތުރުން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު ކެލާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް މަގާމަށް މައުސޫމް އައްޔަން ކުރައްވާފައިމިވަނީ، މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. މައުސޫމް އައްޔަނުކުރުމުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. މައުސޫމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ މަސައްކަތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ، ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.