ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން

ބަންގްލަދޭޝް ބަޔަކު ގަލޮޅު ދަނޑު ސަރަހައްދަށް އެއްވެއްޖެ

  • ގިނަ ބިދޭސީން ތަކެއް އެއްވި
  • އެއްވީ ރަށަށް ދާން ރެޖިސްޓްރީވާން ކަމަށް ބުނެ
  • އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެފަދަ ހަރަކާތެއް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ނުހިންގާ

ކ. މާލެ | 9 އޯގަސްޓް 2020 | އާދީއްތަ 11:27 | 3,706

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންތަކެއް މިއަދު ގަލޮޅު ދަނޑު ސަރަހައްދަށް އެއްވެ: އެއްވީ ރަށަށް ދާން ކަމަށް ބުނެ - ޓްވިޓަރ

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ދޭތެރެދޭތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އާދިއްތަ ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑު ސަރަހައްދަށް އެއްވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:30 ފެށިގެން ބިދޭސީންތަކެއް ގަލޮޅު ދަނޑު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވަމުންދިޔަ އެވެ. އަދި 09:00 ހާއިރު ރާއްޖެޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު އެސަރަހައްދަށް ދިޔައިރު، ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކާއެކު ފުލުހުން އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެފައިވެއެވެ. އަދި 09:30 އެހާކަންހާއިރު، ފުލުހުން ވަނީ އެމީހުން އެތަނުން ފޮނުވާ ލާފައެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑު ސަރަހައްދުގައި އެއްވެގެން އުޅުނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންނެވެ. އަދި އެމީހުންގެ އަތުގައި ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ އެއްވެސް ލިޔުކިޔުމެއް ނެތްއިރު، އެއީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

އެތަނުން ދެތިން ބިދޭސީންނާ ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އެމީހުން ބުނެފައިވަނީ، އެމީހުން އެތަނަށް އެއްވީ، ރަށަށް ދާން ބޭނުންވެގެން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެފަދަ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ހިންގަން ނިންމާފައެއް ނުވެއެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދިއުމުގެ ކުރިން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައި ވެއެވެ.

ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ، ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އަނބުރާ ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ބިދޭސީން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ދިއުމަށް ބުނެ ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކޮށްފާނެ ކަމެއްކަމަށް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދެއެވެ.

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައާއި އެމީހުންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ފެންމަތި ވެފަ އެވެ. އަދި އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މުޒާހަރާތައްކޮށް ، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ކުރިމަތިލާފައި ވެސް ވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ސަރުކާރާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރާއްޖޭގައި ދެ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން އުޅޭ ކަމަށް ވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ލައްކައެއްހާ ބިދޭސީން އުޅޭކަމަށް ވެއެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅެނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބަންގްލަދޭޝް މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވާރކްވީޒާ ދިނުމަށް މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް މިސަރުކާރުން ކުރަމުން ދެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 4500 އަށްވުރެ ގިނަ ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ވަނީ އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލާފަ އެވެ. އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 20،000 މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންތިހާއަށް ބިދޭސީން އިތުރުވެފައިވަނީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ކޮށްކޯފުޅު އަބްދުﷲ އަލްގީން އާއި އިމިގްރޭޝަންގެ އޭރުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަމުން ދެއެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އަލްގީން ވަނީ އިމިގްރޭޝަންގެ އިސް މަގާމް އެއް އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.