އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު

6 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިތުރުކޮށްފި

  • މުއްދަތު އިތުުރުކޮށްފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އޮތުމުން
  • ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރީ 12 މާރޗް ގައި
  • މި ފަހުން ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑް ކޭސްތައް ވަނީ އިތުރުވެފަެި

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 23:25 | 3,424

މާލޭގެ މަގުމަތީގާއި، ކޮވިޑް-19 ސާމްޕަލް ނެގުމަށް އާރުއާރުޓީ އިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްޕީއޭ އިން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވާގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތަށް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އަންނަ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ބަލި ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އޮތުމުންނެވެ. އަދި އެ ނުރައްކާ ކުޑަކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްހަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ލަފާދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޞިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނު ކޮށްފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކެއް ރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ގުޅިން 12 މާރޗު ގައެވެ.

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވަނީ ރޭނގަޑު 10:00ން ފަތިހު 5:00ށް ކަރފިއުއެއް ހިންގަން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.