އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 12 އަހަރު ފުރުން

"ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމަށް ދައުވާކުރާ ބަޔަކު މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައެއް ނެތް"

  • ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސްލު ބެލެނިވެރިން ކަމުގައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވި
  • ފަނނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދައްކަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 7 ގައި

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 22:55 | 3,413

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖލިސް މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ (އިންތި)- އިންތިއަކީ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާޙު ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދައްކަވާ މެމްބަރެއް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތްކަމަށް އަމިއްލައަށް ދައުވާކުރާ ބަޔަކު މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ނެތް ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަޙުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 12 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އިންތި ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއަދު އެންމެ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ އެއްކަމަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ތިމަންނަމެންނޭ ބުނެ ދައުވާކުރާ ބަޔަކު ނެތް ސްޕްރީމް ކޯޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވުން ކަމަށެވެ.

އަދި ޤާނޫނުއަސާސީއަށް 12 އަހަރު ފުރޭއިރު، އެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަސްލު ބެލެނިވެރިން ކަމުގައިވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ތަޙްނިޔާ އަރިސްކުރައްވާ ކަމަށް މެމްބަރު އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާޙު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މީގެ ކުރިންވެސް މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ވަނީ ވަކާލާތު ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ގައުމާއި ދަރިންގެ ހައްގާއި ކުރިމަގަށް ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރާ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ހަލާކުވެ ދާނީވެސް ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ އިންސާފުވެރި ފަނޑިޔާރުގެއެއް ގާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ވާހަކަތަކާއި، މަންޒަރުތައް ދަރިންގެ ދަރިންނަށްވެސް ދައްކުވައިދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.