ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބޭރޫތުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުން

"ބޭރޫތު ބްލާސްޓް" އާ ގުޅިގެން 16 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ބުރާސްފަތި ދުވަހު 18 މީހަކު ތަހުޤީޤީ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކޮށްފައިވޭ
  • ހުރިހާ މީހުންނަކީވެސް ބޭރޫތު ޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން
  • ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު 157 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 07:04 | 2,863

ބޭރޫތް ގައި ހިނގި ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކަށް ފަހު އެސަރަހައްދުގައި މިލިޓަރީ ހަރަކާތްތެރި ވަނީ - އޭޕީ

ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ ތަހުޤީޤު ތަކުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 16 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ މިލިޓަރީ ޕްރޮސެކިއުޓަރާ ޙަވާލާދީ "އަލްޖަޒީރާ" ގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު 18 މީހަކު ތަހުޤީޤީ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ހުރިހާ މީހުންނަކީ ވެސް ބޭރޫތު ޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 16 މީހެކެވެ.

ލުބުނާންގެ މިލިޓަރީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ފާދީ އަކީކީ ވިދާޅުވީ، އެ 16 މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕޯޓް އަދި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި، މެއިންޓެނެންސް މީހުންގެ އިތުރުން މެނޭޖަރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން ލުބުނާންގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ވަނީ ޕޯޓް އަދި ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ވެސް ފްރީޒް ކުރުމުގެ އަމުރެއް ބުދަ ދުވަހު ނެރެފައެވެ.

ބޭރޫތުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ގޮވި ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު 157 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި 5000އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.