ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ރަނުގެ އަގު އުފުލުން

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނުގެ އަގު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އުފުލިއްޖެ

  • ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނުގެ އަގު ހުރީ އައުންސަކަށް 2041.33 ޑޮލަރުގައި
  • މި އަހަރު އެކަނިވެސް ރަނުގެ އަގު ވަނީ 34 އިންސައްތަ އުފުލިފައި
  • ބޭންކް އޮފް އެމެރިކާގެ އެނަލިސްޓުން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި، ރަނުގެ އަގު އަންނަ އަހަރު 3000 ޑޮލަރަށް އުފުލޭނެ

ކ. މާލެ | 7 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 00:01 | 5,442

ރަނުގެ ވިޔަފާރީގައި ގެންގުޅޭ ބުލިއަން ބަރތަކެއް - އޭއެފްޕީ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނުގެ އަގު އައުންސަކަށް 2041.33 ޑޮލަރަށް އުފުލި، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 2000 ޑޮލަރުގެ އަގު ފަހަނައަޅާ ގޮސްފިއެވެ.

ރަނަކީ މި އަހަރުގެ މައުދަނުގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ޕަރފޯމް ކުރަމުން އަންނަ އެސެޓެވެ. އަދި ކޮވިޑް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިމަގަށް ހިޔަނި އެޅިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ރަނަށް އޮތް އިތުބާރު ބޮޑުވެ، އިންވެސްޓް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ފޯބްސް މަޖައްލާއިން ރޮއިޓަރޒްއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި އަހަރު އެކަނިވެސް ރަނުގެ އަގު ވަނީ 34 އިންސައްތަ އުފުލިފައެވެ. ރަނުގެ އިތުރުން، ރިއްސާއި އެހެން ބައެއް މައުދަނުގެ އަގުތައް ވެސް އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ރަނުގެ އަގުތައް މައްޗަށްދާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ދޫކުރަމުންދާ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްތައް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން މި ރޯގާގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް، ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރާއި މަރުކަޒީ ބޭންކު ގުޅިގެން 20 ޓްރިލިއަން ޑޯލަރުގެ އަގުހުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްތައް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ގޮސް، އެހެން ބައެއް ކަހަލަ މުދަލުގެ އަގުތައް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އަގުތައް މައްޗަށްދާ އެހެން ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ އިގްތިސާދު ކަމުގައިވާ ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާގެ ކޯޅުން އިގްތިސާދީ މާހިރުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، މި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަނގަޅު ނުވާހާ ހިނދަކު، ރަނާއި އެހެނިހެން މައުދަނުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއެވެ.

ރަނުގެ ބާޒާރު ދިރާސާކުރާ އެނަލިސްޓުން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ވެސް ރަނުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދާނެއެވެ. އަދި މި ރޯގާގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުވާ ވަރަކަށް، މިހެން ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ވާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ. ބޭންކް އޮފް އެމެރިކާގެ އެނަލިސްޓުން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި، ރަނުގެ އަގު އަންނަ އަހަރު 3000 ޑޮލަރަށް އުފުލޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.