ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުން

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީގެ ލަފާއަކަށް އެދި ރައީސް ފޮނުއްވައިފި

  • މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ތިއްބަވަނީ ފަސް ފަނޑިޔާރުން
  • މި ދެ މަގާމު ހުސްކޮށް އޮންނަތާ އެއް އަހަރުވެއްޖެ
  • ރައީސް ކުރިން ފޮނުއްވި ނަންތަކެއް ޖޭއެސްސީން ވަނީ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރަން ނުފެންނަ ކަމަަށް ލަފާއަރުވާފައި

ކ. މާލެ | 6 އޯގަސްޓް 2020 | ބުރާސްފަތި 17:39 | 2,429

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހުންނަ އިމާރާތް - އާކައިވް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް، ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމާއި، އަލްއުސްތާޒު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތު ދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި، ފިނިފެންޖަންބުގޭ ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމާއި، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2302، އަލްއުސްތާޒު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ޢައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖޭއެސްސީގެ މަޝްވަރާއަށް ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗް ވަނީ ހަތަކަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

މި ދެ މަގާމު ހުސްކޮށް އޮންނަތާ އެއް އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު މިހާރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި ތިއްބަވަނީ ފަސް ފަނޑިޔާރުންނެވެ. އެއީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އާއި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރުގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއް ސުޢޫދެވެ.

ކުރިން މި މަގާމަށް ރައީސް ފޮނުއްވެވި ބައެއް ނަންތައް ޖޭއެސްސީން ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޒ. އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން އަދި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޒ. އަބްދުއް ރައޫފް އިބްރާހިމް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.