raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
ސަލްމާންގެ "ރާދޭ" ގެ ޝޫޓިންތައް އަލުން ފަށަނީ
 
ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ނެގުމަށް ރާވަމުންދަނީ އޮކްޓޯބަރ ނުވަތަ ނޮވެމްބަރ ހިސާބުގައި
 
ދިހަ ދުވަހުން ޝޫޓިންތައް ނަގާ ނިންމާލެވޭނެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
2,863
ކ. މާލެ |
5 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 16:42
ސަލްމާން ޚާން އާއި ދިޝާ ޕަޓާނީ
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ބޮލީވުޑް ސުޕަރ ސްޓާރ ސަލްމާން ޚާންގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ރާދޭ: ޔުއަރ މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ނުނިމި ހުރި ބައިގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދާއި ދިމާކޮށް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ލަސްވެ ފިލްމް ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރަން ޖެހުނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ނަމަވެސް މިހާރު ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމާއި ގުޅިގެން "ރާދޭ" ގެ ޓީމުން ވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރ ނުވަތަ ނޮވެމްބަރުގައި ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ފިލްމްގެ ނުނިމި ހުރި ބައިތައް ދިހަ ވަރަކަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކޮށް ޝޫޓްކޮށް ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

މުމްބާއީ މިރޯގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ވަގުތު ޕާންވެލް ފާރމް ހައުސްގައި ހުރި ސަލްމާން ޚާން ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ފަށަން ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަސް ތެރޭގައި ޓީމާއި ގުޅޭނެއެވެ.

އަދި މި ފިލްމް މިއަހަރުގެ އިންޑިއާގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރުގެ އީދާއީ ދިމާކޮށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ރާވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

"ރާދޭ: ޔުއަރ މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގައި ސަލްމާން އާއި އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ދިޝާ ޕަޓާނީ އެވެ.

ސަލްމާންގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ދަބަންގް 3" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް