ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު

މިހާރު ފެހުމުގެ ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރާ ސާމާނުން ޑިޔުޓީއެއް ނުނަގާނެ

  • މި ބަދަލަކީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު އައި ބަދަލެއް
  • އޮގަސްޓު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިއުޓީ ނެގުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި
  • ކުރިން މި ސާމާނުތަކުން 25 އިންސައްތަ ޑިއުޓީ ނަގަމުން އައި

ކ. މާލެ | 5 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 13:48 | 3,873

ފަހާފައި ހުރި މާސްކުތަކެއް - ރާއްޖެއެމްވީ

ތަފާތު އެކިކަހަލަ ތަކެތި ފެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ޑިޔުޓީއެއް ނުނަގާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 1ން ފެށިގެން މިތަކެތިން ނަގަމުންދިޔަ އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ބަދަލަކީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު އައި ބަދަލެކެވެ.

ފެހުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ފަހާ ފޮށިން ކުރިން 20 އިންސައްތަ އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުންދިޔަ އެވެ. ތިނޯހުން 10 އިންސައްތަ އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީގެ ގޮތުގައި ނަގަމުން އައެވެ. ގޮށާއި، ޒިޕް، ފަހާ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އައި ޗޯކް، އަދި ސިވިންގ ކިޓުން 25 އިންސައްތަ ނަގަމުން އައިސްފައިވެއެވެ.

ފެހުމުގައި މިން ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޭޕުން 20 އިންސައްތަ ނަގަމުންދިޔައިރު ރިބަން ފަދަ ތަކެތިން 15 އިންސައްތަ ނަގަމުން އައެވެ. އަދި ފޮތިން 15 އިންސައްތަ ނަގަމުން އައިސްފައިވެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ޤާނޫނަށް ގެނައި މިބަދަލާއެކު ގިނަ މުދާތަކުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާއި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ގިނަ ތަކެއްޗަކުން ވަނީ ޑިޔުޓީ ކަނޑާލާފައި ނުވަތަ ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.