ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 01:59
އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ނިއުގެ އާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ޖާޒީ ދައްކާލަނީ
އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ނިއުގެ އާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ޖާޒީ ދައްކާލަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ނިއު ރޭޑިއަންޓް
ވިހި ވިހީގެ ނިޔަލަށް ނިއުގައި މަޑުކުރަން ސެންޓޭ ނިންމައިފި
ސެންޓޭ އަކީ މި ސީޒަންގައި ނިއުއާ ގުޅުނު އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ
ތިން އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ސެންޓޭ ނިއުގައި މަޑުކުރާނެ

ފާއިތުވި ސީޒަންގެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިހާރު ވެސް އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގައި މަޑުކުރުމަށް ނިންމައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސެންޓޭ ސޮއިކުރި އިރު، އޭނާ އަކީ މި ސީޒަންގައި ނިއުއާ ގުޅުނު އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

އެ ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިއުގެ ޗެއާމަން ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް ފެންނަމުން ދަނީ އެއް ސީޒަނުން އަނެއް ސީޒަނަށް ކްލަބު ބަދަލުކުރަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސެންޓޭ ނިންމި ނިންމުމަކީ އޭނާގެ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގައި ނިންމި ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ނިއުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ސެންޓޭ ނިއުއަށް ސޮއިކުރުމަކީ އެޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ލިބުނު ހިތްވަރެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ސެންޓޭ ނިންމި ނިންމުމަށް ކްލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

އެ ހަފްލާގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބުނީ މިފަދަ ފުރުސަތެއް އެ ކްލަބުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ޗެއާމަންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުން އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށެވެ.

ސެންޓޭ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ނިއުއަށް ސޮއިކުރަން ނިންމީ އޭނާގެ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ވަރުގެ މެނޭޖްމަންޓެއް މިހާރު އެ ކްލަބުގައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ސީދާ ޗެއާމަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށް ސެންޓޭ ބުންޏެވެ.

ސެންޓޭ ބުނީ އޭނާގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރިން ނިއު އޮތް މަގާމަށް ގެންގޮސްދިނުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން އޭނާއާ އެކު ޓީމުގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

ސެންޓޭ އަކީ ފާއިތުވި ސީޒަންގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން އެންމެ ގިނަ ގޯލުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ ރަން ބޫޓު ވެސް ހާސިލްކުރި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ސެންޓޭ މިދިޔަ އަހަރު ކުޅެފައި ވަނީ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަޒުމޫން އަހުމަދު
- ކޮމެންޓް