ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 01:37
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓުގައި
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެއާޕޯޓުގައި
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ
ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިޔާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެއަށް
 
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެ

ކުއްލި ދަތުރުފުޅެއްގައި އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ޑރ.ސްބްރަމާނިޔަމް ޖައި ޝަންކަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.


ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖައިޝަންކަރު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި އަދި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީއާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ. 

ޖައިޝަންކަރުގެ ދަތުރުފުޅާއި ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިއާއިން ވެސް ރާއްޖެއިން ވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އަދި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ދަތުރަކީ ރަސްމީ ދަތުރެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. 

އިންޑިޔާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހް ވަރަށް ބޮލަށް ހަލަބޮލިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ. އެގޮތުން އިދިކޮޅު ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެމެންބަރުން ކަމަށްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމާއި ނައިބު ލީޑަރ ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް ދައުވާތަކެއް ކޮށް މައްސަލަ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައިވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް