ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 00:43
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: މިރޭ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: މިރޭ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ
ޓްވިޓަރ
މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވަނީ
 
ޖަލްސާ އޮންނާނީ 9 ޖަހާއިރު
 
ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ހާމައެއް ނުކުރޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ (މިރޭ) ބާއްވަން ނިންމާ މެންބަރުންނަށް އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9:00 ގައި އޮންނާނެ ކަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު އިއުލާންކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހު (މިއަދު) ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމާލަމުންނެވެ 

މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބާއްވާނެ ކަމަށް އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވެ ދެއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަނީ ވަކި ހާއްސަ ކަމެއް މަޖިލީހުން ނިންމުމަށް ބޭނުންވާތީއެއް ނޫނެވެ.

އިދިކޮޅު މެންބަރުން ތުހުމަތު ކުރާގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ޖަލްސާ ބާއްވަނީ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ބަހުސްކުރި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކުރުމަށެވެ.

މިބިލްގައިވާ ގޮތާއި ހިލާފަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރާތްތައް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކުރަން ބިލްގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް