އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ބޭންކާއި އެމްއެމްއޭ

މާދަމާ ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް ބޭންކާއި އެމްއެމްއޭ ހުޅުވާނެ

  • ހެނދުނު 08:30ން މެންދުރުފަހު 02:00ށް ހިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ

ކ. މާލެ | 3 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 22:06 | 5,043

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް - ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

އަންގާރަ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) ހުޅުވާނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ހޯމަ ދުވަހު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޮގަސްޓު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބްރާންޗުތައް ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއްގައި ނޫން ގޮތަކަށް ބްރާންތަކަށް ނުދިޔުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

މޯބައިލް ބޭންކިންގ ނުވަތަ ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކު ސެންޓަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ބީއެމްއެލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމަރުން ކިއު ބީ އެޕުން ޓޯކެން ނެގުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަދި ގައިދުރުކަމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހިދުމަތް ދޭން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 300 ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލުން އިތުރަށް ބުނީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުން ހިދުމަތް ދެމުންދާނީ ކުރިޔާލާ ދޫކުރާ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތަކަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ ހެނދުނު 08:30ން މެންދުރުފަހު 02:00ށް ބޭންކިންގ ހިދުމަތާއި އެމްއެމްއޭގެ ހިދުމަތް އަދި ސިޓީ އާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި، އޮގަސްޓު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައިވާފައެވެ.

އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ކުރެއްވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް، ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ކުރައްވަމުން ގެންދެވުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އޮންލައިންކޮށް ދެއްވެން ހުރި ހުރިހައި ޚިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިންކޮށް ދެއްވަމުން ގެންދެވުމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.