ހޯމަ 10 އޯގަސްޓު 2020
13 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:36
ކޮވިޑް-19ށް އިތުުރު ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުން

އިތުރު 156 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، އޭގެތެރޭގައި 134 ދިވެހިން ހިމެނޭ!

 • މި ފަހަކަށް އައިސް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން
 • ބަންގްލަދޭޝްގެ 20 މީހުންނާއި، އިންޑިއާގެ އެކަކު އިތުރުން ލަންކާގެ އެކަކު ހިމެނޭ
 • ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ ހަ މީހުން

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 22:23 | 2,750

ސާމްޕަލް ނަގަން އެޗްޕީއޭގެ ޓީމަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ރާއްޖެއިން އިތުރު 156 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެޗްޕީއޭއީން ބުނީ، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 134 ދިވެހިންނާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ 20 މީހުންނާއި، އިންޑިއާގެ އެކަކު އިތުރުން ލަންކާގެ އެކަކު ކަމަށެވެ. މި އާއި އެކު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ 3949ށް އަރާފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ ހަ މީހުންނެވެ. އެއާއި އެކު ޖުމްލަ ރިކަވަރީގެ އަދަދު އުޅެނީ 2613 ގައެވެ.

ކޮވިޑު ބަލިޖެހިގެން 16 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. މި ފަހުން 10 ރަށަކުން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓްކުރެވިފައެވެ.

އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހިމެނޭ ރަށްތައް:

 • ހއ ކެލާ
 • ހއ އިހަވަންދޫ
 • ބ އޭދަފުށި
 • ބ ކަމަދޫ
 • ބ ހިތާދޫ
 • ބ ސީސައިޑް ފިނޮޅު
 • ޅ ހިންނަވަރު
 • ޅ ކުރެންދޫ
 • ކ މާފުށި
 • ވ ފުލިދޫ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީޤް ވިދާޅުވީ އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހިމެނޭ ރަށްރަށަކީ މޮނިޓަރިންގގެ ހާލަތަށް ލެވޭ ރަށްރަށް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކްޓިވް ކޭސްތައް ހިމެނޭ ރަށްރަށަކީ ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތެއް އެ ރަށެއްގައި ހުންނަ ރަށްރަށް ކަމަށާއި، މޮނިޓަރިންގއަށް ލެވޭ ރަށްރަށަކީ ކޮންޓެކްޓް ޓެރެސިންގގެ މަސައްކަތަށް މޮނިޓަރިންގއަށްލެވޭ ރަށްރަށް ކަމަށެވެ.

ކޭސްތައް އިތުރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްކުރަނީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ތަކުރާރުކޮށް އެދިލެއްވި އެވެ. ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އަބަދު ލޮކްޑައުންއެއްގައި ތިބުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ބައްޔާއެކު ދިރިއުޅެއް ދިވެހިން ދަސްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ އަންދާޒާތައް ދައްކާގޮތުން މި ފެށުނު އޮގަސްޓް މަހުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 170 ވަރަކަށް ކޭސް ރިޕޯޓްކުރާނެ އެވެ. އެގޮތުން އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި 2373 ކޭސް ރިޕޯޓު ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 170 މީހުންނެވެ. ސެޕްޓެންބަރު މަހު 1464 ކޭސް ރިޕޯޓުކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ 105 މީހުންނެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހު 945 ކޭސް ރިޕޯޓު ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ 68 މީހުންނެވެ. ނޮވެންބަރު މަހު 409 ކޭސް ރިޕޯޓު ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ 29 މީހުންނެވެ. އަދި ޑިސެންބަރު މަހު 254 ކޭސް ރިޕޯޓު ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ 18 މީހުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.