raajjemv logo
ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިނެއް ހޯދުން
ކޮވިޑް-19: ރަޝިޔާއިން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށަނީ
 
އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިންދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޑޮކްޓަރުން ހިމެނޭ
އަލީ ސަމާޚް
22,281
ކ. މާލެ |
1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 17:25
ރަޝިޔާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު މިކައިލް މުރަޝްކޯ
ރަޝިޔާގެ ރައީސް އޮފީސް

މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19ށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް ފަށާނެ ކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު މިކައިލް މުރަޝްކޯ ވިދާޅުވީ، ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަން ޓްރަޔަލްސްތައް ނިންމާ ވެކްސިން ރެޖިސްޓަރ ކުރުމުގެ ކަރުދާހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ވެރި ރަށް މޮސްކޯގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ރިސާޗް ފެސިލިޓީ، ގަމަލެޔާ އިންސްޓިޓިއުޝަންގައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖަހާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުރުން ޓީޗަރުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ވެކްސިންއާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އޭނާ ހަމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރޮއިޓާސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރަޝިޔާއިން ކޮވިޑް-19ށް ހޯދަ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރުމުގެ ބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ އޮގަސްޓު މަހު ލިބޭނެއެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިން ބޭނުން ކުރަން ހެލްތް ވޯކަރުންނަށް ދެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
82%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
2%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
12%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް