ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 21:47
ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ފިރިހެން ބާސްކެޓް ޓީމު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ
ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ފިރިހެން ބާސްކެޓް ޓީމު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ބާސްކެޓް
ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ގައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފި
މި މުބާރާތުގައި ސައުތް އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގެ ހަތް ގައުމު ވާދަކުރާނެ
ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ދެނެގަތުން
ސްކޮޑުގައި 23 ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނާފަ

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވާ ގައުމީ ފިރިހެން ބާސްކެޓް ބޯޅަ ޓީމްގެ ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފި އެވެ.

ތޭވިސް ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑަކާއިއެކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރޭ ކޯޓުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފެށި އިރު، ފުރަތަމަ ކުރިއަށްދަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ހުރި ވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ދިވެހި ޓީމަށް އިރުޝާދު ދޭނީ ކޯޗް ސުޕުން ވިމަލްވެސް އެވެ.

ސުޕުންއާއިއެކު އޭނާގެ އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ގައުމީ ޓީމަށާއި ކްލަބު ލެވެލްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެފައިވާ އިލްޔާސް އިބްރާހިމާއި މުހައްމަދު ނަޒީރު އަދި އަހުމަދު ފައިސަލް އެވެ.

ސާބާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ސައުތް އޭޝިޔާ ސަރަޙައްދުގެ ހަތް ގައުމުން ވާދަކުރާނެ އެވެ.

މި މުބާރާތް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގަ އެވެ. އެ މުބާރާތުން ރާއްޖެ ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދާފަ އެވެ.

ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ދިވެހި ޤައުމީ ބާސްކެޓް ޓީމް މިފަދަ ބޮޑު މުބާރާތެއް ކުޅޭ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މި ޓީމުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވެސް ވަނީ ހިމަނާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް