ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޯޓުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުމުން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

  • ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލަ އަކީ ވަރަށް ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލައެއް
  • މިސްކިތުގެ މައްސަލަ ލަސްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ
  • ސިވިލް ކޯޓުގައި މައްސަލަ ކުރިއަށްދޭ

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 13:12 | 2,967

ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން އެތަނުގެ ބައެއް ތަޅާލާފައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޯޓުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުމުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ކޯޓުން ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމުމުން ކަމަށެވެ.

ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލަ އަކީ ވަރަށް ދުވަސްވެފައިވާ މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެގެންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. މައްސަލަ ކޯޓުގައި އޮތް ނަމަވެސް އެބިމުގައި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލައި އެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ ޒިކުރާ މިސްކިތް އެއީ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި އޮތް މައްސަލައެއް. އެމައްސަލަ ކޯޓުގައި އެއޮތީ. ކޯޓުން ގޮތެއް ނިންމަން ދެންއަޅުގަނޑުމެން މަމަޑު ކުރަނީ. އަޅުގަނޑު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެބަބަލަން އެތަނުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރެވެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯ. އެހެންވީމަ ބަލާފަ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރިއަށްދާނަން.

~ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން ޒިކުރާ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން މި ސަރުކާރުން ވަނީ ބާތިލް ކޮށްފައެވެ.

ޒިކްރާ މިސްކިތް އަލުން އިމާރާތްކޮށް އެތަނުގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ.

އެ މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އަށް 130 މިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރޯދަ މަހު ނަމާދުކުރެވޭ ވަރަށް އިމާރާތުގެ ތިން ބުރި ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސޮއިކުރިތާ އަހަރެއްވީއިރު ވެސް އެ ތަނުގައި މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައުމަށް ފަހު މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައި ނުވާތީ ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލް ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން 30 ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް އެ ކުންފުންޏަށް ދިނެވެ. ނޯޓިސް މުއްދަތު ހަމަވެ 23 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެތަން ހުސް ކުރުމަށް އެކުންފުންޏަށް އެންގިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމަށް ފަހު ބިޑަށް ހުށައަޅައިގެން އެހެން ބަޔަކާއި އެތަން ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދިން އެސްޖޭގެ އިސް މީހަކު ބުނީ، އެތަނުގެ މަސައްކަތް ނުފެށިފައި އޮތީ އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ނެހެދިގެން ކަމަށެވެ. މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި އިރު ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނެތް ކަމަށާއި އެ ރަޖިސްޓްރީ ހޯދަން ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން މި ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ ކުންފުންޏާއި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލަން ނިންމުމުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައަޅައި ކޯޓުގައި މިހާރު ޝަރީއަތްތައް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޒިކުރާ މިސްކިތަކީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައްޕާފުޅު އަބްދުލްގައްޔޫމް ސީދީގެ ހަނދާނުގައި 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު އިމާރާތްކުރި މިސްކިތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.